KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Basis wetten bestand (BWB)

 1. Op welke manieren kan ik zoeken in Wet- en regelgeving?
 2. Wat is de geldigheid van de teksten in Wet- en regelgeving?
 3. Wanneer vind ik nieuwe of aangepaste regelingen op Overheid.nl?
 4. Waar vind ik de Memorie van toelichting? Waar vind ik de Nota van toelichting?
 5. Waar vind ik besluiten met een CPP-nummer?
 6. Hoe weet ik welke stukken betrekking hebben op de wet die ik heb opgezocht?
 7. Hoe kan ik de hele wettekst of slechts een artikel of een selectie van artikelen printen of exporteren? 
 8. Hoe zit het met de auteursrechten van wetten?
 9. Hoe kan ik een wettekst 'deeplinken'?
 10. Hoe toegankelijk is het onderdeel Wet- en regelgeving voor mensen met een functiebeperking?
 11. Is de Nederlandse wetgeving ook in het Engels beschikbaar? 
 12. Is er een overzicht van alle wet- en regelgeving op Overheid.nl?

1. Op welke manieren kan ik zoeken in Wet- en regelgeving?

In de meeste gevallen krijgt u, na het intypen van de titel, de gezochte wet of regeling meteen als zoekresultaat. Weet u niet precies om welke wet of regeling het gaat, dan kunt u deze vinden door een woord uit de titel of uit de tekst in te typen. De zoekmachine vindt alleen foutloos gespelde woorden en zinsdelen. Zo krijgt u bij zoeken naar de Wet openbaarheid van bestuur wel resultaat als u zoekt op 'openbaarheid' of op 'openbaarheid van bestuur', maar niet als u zoekt op 'openbaarheid bestuur'. U kunt echter het vakje “Exact zoeken” uitvinken waardoor meer “fuzzy” gezocht wordt.
Kijk voor verdere informatie bij Help onder het kopje Zoekscherm.

2. Wat is de geldigheid van de teksten in Wet- en regelgeving?

Op Overheid.nl vindt u de teksten van geldende wet- en regelgeving vanaf 1 mei 2002 inclusief de wet- en regelgeving die na deze datum is vervallen, ministeriële regelingen vanaf 1 mei 2004, verdragen, tot stand gekomen vanaf 1 januari 1813, die op 1 januari 2005 nog in werking waren of voorlopig werden toegepast voor enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden en beleidsregels en circulaires, regelgeving van ZBO's en de PBO vanaf 1 mei 2005. Kijk voor verdere informatie bij Help onder het kopje Inhoud.

Overheid.nl biedt geconsolideerde wet- en regelgeving aan. Dit betekent dat in de tekst alle eventuele wijzigingen tot op de datum van vandaag (of tot de datum die u instelt) zijn verwerkt. Als u op de wetstechnische informatieknop (het grijze vierkantje met de i erin) ., ziet u onderin het overwzicht van wijzigingen met de veschllende data waarop de tekst is gewijzigd en verwijzingen naar de relevante officiële publicaties.

3. Wanneer vind ik nieuwe of aangepaste regelingen op Overheid.nl? 

Wijzigingen in wetten en regelingen, maar ook nieuwe wetten en regelingen worden in 95% van de gevallen binnen twee werkdagen na publicatie verwerkt op Overheid.nl . Dit betreft alleen regelgeving die van kracht is, en nieuwe regelingen die een inwerkingtredingsdatum kennen. Wet- en regelgeving die nog niet van kracht is of nog voorligt voor besluitvorming kunt u opvragen via het onderdeel Officiële bekendmakingen.

4. Waar vind ik de Memorie van toelichting? Waar vind ik de Nota van toelichting? 

De Memorie van toelichting is geen wet, maar een kamerstuk dat een toelichting geeft op een wet. Vandaar dat de Memorie van toelichting niet te vinden is onder Wet- en regelgeving. U kunt deze (vanaf 1 januari 1995) vinden in het onderdeel Officiële publicaties. De Nota van toelichting vindt u eveneens in het onderdeel Officiële publicaties, in het Staatsblad waarin de wet(swijziging) is gepubliceerd.
Bij de wetstechnische informatie (klik op het grijze vierkantje met de i erin) vindt u in het overzicht van wijzigingen links naar het  Kamerstukkendossier (vijfcijferig nummer). Wanneer u daarop klikt, krijgt u een overzicht van alle beschikbare stukken; nr. 3 daarvan is meestal de Memorie van Toelichting.

5. Waar vind ik besluiten met een CPP-nummer? 

Op Overheid.nl staan beleidsbesluiten vanaf 1 mei 2005. U vindt ze door het hokje voor 'Beleidsregels en circulaires' aan te klikken en het CPP-nummer in het uitgebreid zoekscherm linksonder in te typen bij 'Regelingen met kenmerk'. Eerdere besluiten met een CPP-nummer kunt u opzoeken op de website van het ministerie van Financiën. Klik daar op de knop Actueel en vervolgens op Kamerstukken en besluiten. Kies bij 'Soort' voor 'Besluit' en vul eventueel jaartal en maand in.

6. Hoe weet ik welke stukken betrekking hebben op de wet die ik heb opgezocht? 

Als u een wet of regeling hebt opgevraagd, ziet u rechtsboven een knopt met een link naar de wetstechnische informatie (het grijze vierkantje met de i erin). Als u op deze knop klikt, komt u in een scherm met wetstechnische informatie. U kunt daar zien wanneer de wet in werking is getreden en wanneer er wijzigingen op de wet hebben plaatsgevonden. Vermeld staan (als hyperlinks) ook de nummers van de kamerstukken die betrekking hebben op deze wijzigingen.

7. Hoe kan ik de hele wettekst of slechts een artikel of een selectie van artikelen printen of exporteren?

U kunt de hele wettekst printen of exporteren door te klikken op het print - dan wel download - icoontje dat rechts naast de titel van de wet staat, helemaal boven aan de pagina. U kunt een artikel printen of exporteren door te klikken op het print- dan wel download - icoontje rechts naast het artikel dat u wilt printen of exporteren. Wanneer u op het print- of download icoontje naast een hierarchische kop (bijv. hoofdstuk of afdeling) klikt, print of download u het gehele hierarchische onderdeel. 

U kunt ook een selectie printen of exporteren door in het resultaatscherm te klikken op het plusteken naast de gezochte wet. Vink de gewenste artikelen aan. Klik daarna op Toon aangevinkte elementen. Vervolgens kunt u deze selectie printen of downloaden.

8. Hoe zit het met de auteursrechten van wetten? 

Wetteksten zijn geheel vrij van auteursrechten, zowel voor eigen gebruik als voor commerciële activiteiten.

9. Hoe kan ik een wettekst 'deeplinken'? 

Wanneer u wilt verwijzen naar een bepaalde wet, kunt u een deeplink maken. De wettekst blijft altijd actueel. De deeplink werkt niet als u alleen maar de URL zoals deze in de adresbalk staat kopieert; u moet een bookmark maken of de werkwijze volgen die beschreven staat bij Help onder het kopje Direct verwijzen naar regelgeving (deeplinken). Wetten die nog niet in werking zijn getreden, maar waarvan de inwerkingtredingsdatum wel bekend is, zijn ook in het bestand opgenomen.

10. Hoe toegankelijk is het onderdeel Wet- en regelgeving voor mensen met een functiebeperking?

Het onderdeel Wet- en regelgeving is aangepast aan de norm van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Dit onderdeel is bruikbaar in combinatie met hulpmiddelen als een voicebrowser of brailleleesregel. U moet dan gebruikmaken van een screenreader die JavaScript kan uitvoeren, of van een screenreader die werkt in combinatie met één van de vereiste browsers. Een voorbeeld daarvan is het vrij te downloaden programma Webformator. Dit programma is een hulpprogramma ('plug-in') voor Internet Explorer.

11. Is de Nederlandse wetgeving ook in het Engels beschikbaar?

De Nederlandse overheid publiceert de wet- en regelgeving alleen in het Nederlands. Een Engelstalige versie is daarom slechts incidenteel beschikbaar.

12. Is er een overzicht van alle wet- en regelgeving op Overheid.nl?

U kunt een overzicht genereren door niets in te vullen in het zoekscherm en op 'vind' te klikken. Aangezien de database meer dan 10.000 regelingen bevat, kan het even duren voordat dit overzicht in beeld komt.

Een kunt ook een volledige, dagelijks geactualiseerde lijst (in XML) van in het wettenbestand opgenomen regelingen (incl. verdragen) en de bijbehorende identificatienummers hier downloaden (BWBIDLIST.zip).(ZIP. ongeveer 2MB)

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.