KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Wetgevingsvoortgang

Voor wie?

Het Wetgevingsvoortgangsysteem is ontwikkeld voor de betrokkenen bij de verschillende departementen die een rol hebben bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving.

Wat?

De keten van totstandkoming van wet- en regelgeving kent vele betrokkenen die in diverse processen en op verschillende wijzen werken aan wet- en regelgeving in wording. Het Wetgevingsvoortgangsysteem biedt ondersteuning in het registreren van de diverse stappen in het totstandkomingsproces en het monitoren van en rapporteren over de voortgang daarin.

Het Wetgevingsvoortgangsysteem is nauw geïntegreerd met het Keten InformatiesysteemWetgeving In-wording (KIWI), dat de automatisering van het proces van wet- en regelgeving in wording verzorgt, en voorziet in:

  • Dossiervorming. Alle documenten en relaties met publicaties met betrekking tot de wet- en regelgeving in wording zijn vindbaar en inzichtelijk.
  • Rapportage. Voortgangsrapportage en managementinformatie met betrekking tot het proces is beschikbaar.
  • Planning en voorgangsbewaking. Het gehele traject kan gepland worden en er worden notificaties bij overschrijding gegeven.

Waarom?

Binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, programma LEGIS, is het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een Wetgevingsvoortgangssysteem. Door deze ontwikkeling in gezamenlijkheid met de overige departementen te doen, kon een kostenvoordeel worden gerealiseerd.Het doel van het Wetgevingsvoortgangssysteem is het ontsluiten van managementinformatie over de voortgang van wetgeving in wording. Door daarbij aan te sluiten bij de overige systemen in de wetgevingsketen en voortgangsgegevens uit die andere systemen automatisch beschikbaar te maken, wordt bovendien een vermindering van de administratieve lasten beoogd. Gegevens uit Wetgevingsvoortgang kunnen weer worden hergebruikt bij taken zoals het invullen van factsheets, het bijhouden van de iTimer, het aanbieden van een regeling ter publicatie in Staatsblad/Staatscourant etc.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

wetten@overheid.nl
070 7000 526