KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Aanmeldprocedure Verkeersbesluiten applicatie

Onderstaand stappenplan beschrijft het proces om uw organisatie op de juiste wijze aan te melden voor, en toegang te verkrijgen tot, de Verkeersbesluiten applicatie. Indien uw organisatie nog niet is aangemeld voor gebruik van de Verkeersbesluiten applicatie, adviseren wij u zo spoedig mogelijk onderstaande stappen te doorlopen en de benodigde informatie aan het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) te verstrekken. Zodat uw organisatie zo snel mogelijk kan voldoen aan de digitale publicatieverplichting die per 1 januari 2013 is ingegaan.

Stap 1
Meld uw organisatie aan door een mail te sturen naar: verkeersbesluiten@koop.overheid.nl.
U ontvangt een informatiemail met de bijbehorende formulieren en een oplegbrief  (deze staan niet op de website).

Stap 2
Stem binnen uw organisatie af wie er bevoegd is van uw organisatie de oplegbrief te ondertekenen en print deze op briefpapier uit.
Bepaal wie er als contactpersoon richting KOOP optreedt (1 of 2 personen) en vul de gevraagde gegevens in op het aanmeldingsformulier. 
Vul Formulier I volledig in en voeg de oplegbrief daarbij.

Stap 3
Bepaal welke personen welke handelingen in de Verkeersbesluiten applicatie moeten kunnen uitvoeren, zorg hierbij dat elk van de 3 mogelijke rollen (invoerder/controleur/publicist) in ieder geval door minimaal één persoon vervuld wordt. Vul Formulier II volledig in.
Let op: indien er naast de op Formulier I vermelde contactperso(o)n(en) geen andere personen de applicatie gaan gebruiken, is het niet nodig Formulier II in te vullen. Graag dit dan wel duidelijk aangeven op Formulier I.

Stap 4
Stuur de oplegbrief, Formulier I en II ondertekend retour aan KOOP. Zie de formulieren voor de retourinformatie.

Stap 5
Degenen waarvoor op Formulier I of II een rol is aangevinkt in de Verkeersbesluiten applicatie ontvangen, na verwerking van de gegevens in de Centrale Autorisatie Module (CAM) van KOOP, een activeringslink voor de aanvraag van een DigiD-OP.
Let op: In verband met de interne verwerkingstijd van de gegevens, kan het enige tijd duren voordat KOOP de activeringslink toezendt.
Doorloop na ontvangst de stappen zoals beschreven in de Gebruikershandleiding Aanvraagprocedure DigiD-OP om toegang tot de Verkeersbesluiten applicatie te krijgen.

Stap 6
Voer de verkeersbesluiten in de Verkeersbesluiten applicatie in om ze te kunnen publiceren in de Staatscourant. Op de documentatie pagina staan handleidingen voor het gebruik van de applicatie en de daarin gebruikte editor.

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

verkeersbesluiten@koop.overheid.nl
070 7000 526