KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Wilt u meedoen ?

Goed voorbereid op weg

Vergunningen op internet plaatsen, is niet zo moeilijk. U dient zich echter wel goed voor te bereiden. Want voordat uw burgers en bedrijven kunnen zien welke vergunningen in hun omgeving verleend zijn, moet u uw vergunningen en bijbehorende documenten digitaliseren. Idealiter is ook de behandeling van uw vergunningen, ofwel uw werkstroom, geautomatiseerd. Hieronder enkele tips.

Projectmanagement 

 • Zorg voor commitment van het management. Zo kan bijvoorbeeld het voltallige lijnmanagement vertegenwoordigd zijn in een stuurgroep die alle digitale voorstellen bekrachtigd. Zegt de stuurgroep "ja" tegen die voorstellen, dan moeten de leden ervoor zorgen dat deze in hun afdeling worden uitgevoerd.
 • Vorm een multidisciplinair projectteam. Betrekt minimaal uw collega's van juridische zaken, de vergunningverlenende afdeling, automatisering en publiekszaken. Bent u klaar met het implementeren? Maak uw nieuwe dienstverlening wereldkundig via de afdeling communicatie.

Invalshoek en ambitie vaststellen 

Er zijn verschillende invalshoeken om mee te doen aan het project Vergunningen:

 • Ontsluiten van vergunningeninformatie past binnen de huidige strategie om uw archief te digitaliseren;
 • U bent al bezig met het digitaliseren en stroomlijnen van werkprocessen die met vergunningverlening en -aanvraag te maken hebben;
 • Aanbieden van vergunningeninformatie past prima in uw elektronische dienstverleningstrategie;
 • U wilt voldoen aan een wettelijke verplichting.

Andere tips 

 • Stel vast welke vergunningen u wilt publiceren. Onderzoek wijst uit dat burgers de meeste belangstelling hebben voor bouwvergunningen, kapvergunningen, sloopvergunningen en milieuvergunningen;
 • Heeft u alle documenten die bij het vergunningtype horen en zijn deze digitaal?
 • Kent u de kwaliteit van deze documenten? In de praktijk ontbreekt veel, dus het is belangrijk dat u dit nagaat;
 • Is uw werkstroom gedigitaliseerd?
 • Welke computersystemen gebruikt u voor uw werkstroom en archief? Overleg met uw softwareleveranciers hoe u deze systemen integreert;
 • Denk aan de privacy-eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.cbpweb.nl .

Publiceren 

Er zijn drie manieren om uw vergunningen te publiceren op internet:

 • U doet het zelf. Hiervoor kunt u het Informatie Publicatie Model 4.0.1 downloaden;
 • U schakelt een softwareleverancier in;
 • U gebruikt de Landelijke Voorziening Omgevingsloket van VROM.

Nadere informatie over het product Vergunningen kunt u aanvragen via vergunningen@koop.overheid.nl

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

vergunningen@koop.overheid.nl
070 7000 526