KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Tuchtrecht

Voor wie?

Op dit moment publiceren de tuchtcolleges voor de accountants, de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders, de medische beroepen, de notarissen, de diergeneeskundigen, het productschap Akkerbouw, het productschap Pluimvee en Eieren en het productschap Vee en Vlees hun uitspraken op Tuchtrecht.nl. Iedere geinteresseerde kan op Overheid.nl (http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw) kennisnemen van de door deze colleges gewezen uitspraken.

Wat?

In het tuchtrecht zijn te onderscheiden:

1. Niet-wettelijk tuchtrecht: dit is het verenigingstuchtrecht. Het staat elke vereniging vrij in haar statuten en reglementen tuchtrecht op te nemen. Door lid te worden van de vereniging onderwerpen de leden zich vrijwillig aan het verenigingstuchtrecht.

2A. Wettelijk hiërarchisch tuchtrecht: hierbij gaat het om tuchtrechtspraak waarbij dit tuchtrecht in handen van een hoger geplaatste functionaris is gelegd. Hierbij kan worden gedacht aan het militaire tuchtrecht en het ambtelijk tuchtrecht.

2B. Wettelijk niet-hiërarchische tuchtrecht: dit is onder te verdelen in het tuchtrecht voor de vrije beroepen en het economisch tuchtrecht.

De eerste twee categorieën worden niet op deze website aangeboden. Alleen uitspraken van tuchtrechtcolleges die vallen onder 2B het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht zijn opgenomen en doorzoekbaar op tuchtrecht.overheid.nl.

Waarom?

Transparantie van tuchtrechtelijke uitspraken bevordert het vertrouwen van burgers en het versterkt de positie van (potentiële) klagers. Van een heldere publicatie van tuchtrechtelijke uitspraken zal bovendien een zekere preventieve en normerende werking uitgaan in de richting van de beroepsgenoten.

Tuchtcolleges kunnen hun uitspraken zelfstandig publiceren, waardoor zij op één plek, zeven dagen per week, voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar zijn. Alle tuchtrechtelijke uitspraken krijgen, net als het geval is bij rechtelijke uitspraken, een uniek LJN-nummer. Nederland is hiermee een voorbeeld voor anderen landen binnen de Europese Unie.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

tuchtrecht@overheid.nl
070 7000 526