KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Toolkit 'Over uw Buurt'

Weet u dat de overheid een informatieplicht heeft naar de burgers? Het is belangrijk dat burgers weten dat de overheden informatievoorzieningen beschikbaar hebben gesteld om de burgers te informeren. Om burgers te kunnen bereiken heeft KOOP in 2016 een toolkit voor decentrale overheden beschikbaar gesteld om zelfstandig een communicatiecampagne te starten. Het doel van een communicatiecampagne is om inwoners te bereiken, zodat zij zich aanmelden voor de attenderingsservice.

Downlaod de toolkit en het stappenplan

Wilt u inwoners informeren over de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' en de app 'Over uw buurt'? Dat kan met de toolkit 'Over uw Buurt'. Deze toolkit is een mix van communicatiemiddelen zoals banners, affiches en advertenties die informeren over het bestaan van de applicatie en de emailservice. Doormiddel van deze toolkit kunnen decentrale overheden burgers informeren over het bestaan van de applicatie en emailservice. Ook vindt u hier een stappenplan waarin wordt uitgelegd op welke manier u de toolkit kan gebruiken.

Nieuws op de smartphone of tablet

Met deze toolkit kunnen overheden hun inwoners eenvoudig naar de applicatie en mailservice verwijzen, zodat zij met behulp hiervan altijd op de hoogte worden gehouden van nieuws uit de omgeving, zodat zij met behulp hiervan altijd op de hoogte worden gehouden vann nieuws uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan nieuws over vergunningen, bouwplannen en actuele regelgeving die direct per mail of via de smartphone en tablet te lezen is. De toolkit is volledig op maat te maken per organisatie en op die manier inzetbaar door gemeenten, waterschappen en provincies.

Voorbeelden: de toolkit in gebruik

Op dit moment maken al veel decentrale overheden gebruik van de toolkit 'Over uw Buurt'. Voorbeelden van de inzet van de toolkit door diverse gemeenten en de gebruikservaringen vindt un op de Best- cases pagina. Regelmatig plaatsen wij nieuwe of meer actuele voorbeelden.

Aantal abonnees

Inmiddels hebben ook al meer dan 130.000 mensen een abbonement op de attenderingsservice 'Overuwbuurt', en op de pagina aantal abbonnementen per gemeente vindt u het aantal abbonees op de e-mailservice en het aantal downloads van de app.

Wilt u uw gebruik van de toolkit ook op de best cases-pagina delen? Laat het ons weten!

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
overuwbuurt@koop.overheid.nl
070 7000 526