KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Staatscourant Invoerapplicatie

Met deze applicatie kunt u, als u niet deelneemt aan de GVOP, al uw besluiten die in de Staatscourant gepubliceerd dienen te worden invoeren. Via een webapplicatie is het mogelijk om publicaties in te voeren, of te importeren via een Word-template. Na toevoeging van aanvullende informatie over de publicatie kan deze gepubliceerd worden in de Staatscourant.

Vervreemdingen Erfgoedwet in de Staatscourant

Op 1 juli 2016 treedt de Erfgoedwet in werking. Voor het eerst komt er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. In het onderstaande overzicht kunt u lezen wat de gevolgen van de Erfgoedwet zijn in relatie tot het publiceren van zaken in de Staatscourant.

Een onderdeel van deze wet is de verplichting om het voornemen tot afstoting van erfgoed aan te kondigen in de Staatscourant (Erfgoedwet, art. 4.17). Deze verplichting geldt voor gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Voor deze typen publicaties dienen ook de ministeries gebruik te maken van de Staatscourant Invoerapplicatie. Daarnaast kunnen ministeries ook andersoortige publicaties die verplicht worden in de Erfgoedwet publiceren via deze route.

Instellingsbesluiten in de Staatscourant

Per 1 januari 2015 verandert de manier waarop een instellingsbesluit van een gemeenschappelijke regeling gepubliceerd dient te worden. Vanaf dat moment is een van de deelnemers verplicht om het instellingsbesluit te publiceren in de Staatscourant. Welke deelnemer dit dient te doen, is vastgelegd in het instellingsbesluit. Dit geldt voor zowel de instelling van nieuwe gemeenschappelijke regelingen, als voor de wijzigingen van de samenstelling of bevoegdheden van bestaande gemeenschappelijke regelingen. Instellingsbesluiten kunnen alleen via GVOP of de Staatscourant Invoerapplicatie gepubliceerd worden.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

stcrtin@koop.overheid.nl
070 7000 526