KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Juridische aspecten

1. Wat is bekendmaken?

Bekendmaken is de juridische term voor de handeling die nodig is om een besluit in werking te laten treden.

2. Heeft de verandering in publicatiemethode van instellingsbesluiten gevolgen voor burgers?

Bewoners, bedrijven, (mede)overheden en andere organisaties vinden instellingsbesluitenper 1 januari 2015 in de Staatscourant in plaats van in de bladen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Dit heeft verder geen gevolgen voor de attendering van omwonenden met een abonnement op de service "Over uw buurt" op overheid.nl.

3. Voor welke bekendmakingen is de Staatscourant Invoerapplicatie te gebruiken?

De Staatscourant Invoerapplicatie kunt u gebruiken om al uw publicaties in de Staatscourant rechtsgeldig via internet bekend te maken, met uitzondering van verkeersbesluiten. Voor die laatste categorie is een aparte applicatie ingericht; de Verkeersbesluitenapplicatie.

4. Bevat de bekendmaking geen (digitale) handtekening?

Nee, de bekendmaking zal enkel tekst bevatten en geen handtekening onder het besluit tonen. Dit is de gebruikelijke wijze van bekendmaken in de Staatscourant.

5. Kan ik mijn Instellingsbesluiten op mijn eigen website bekendmaken?

Nee, dit is niet mogelijk want volgens de wet dient een instellingsbesluit per 1-1-2015 in de Staatscourant bekend gemaakt te worden. Wel is het mogelijk een ‘kopie’ van de bekendmaking in de Staatscourant direct op de eigen website geplaatst te krijgen.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

stcrtin@koop.overheid.nl
070 7000 526