KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Functionele aspecten

1. Hoe log ik in op de Staatscourant Invoerapplicatie?

Er wordt bij het inloggen op verkeersbesluiten.overheid.nl gebruik gemaakt van DigiD-OP authenticatie, dezelfde inlogmethode zoals die wordt gebruikt door Officiële Elektronische Publicaties (OEP). DigiD-OP is een variant van DigiD (voor Burgers) die speciaal is ingericht voor ambtenaren die gebruik maken van overheidsapplicaties om bedrijfsvoeringstaken uit te voeren. Net als DigiD voor burgers werkt DigiD-OP met een zelf opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD-OP is een persoonlijke code die niet uitgeleend mag worden aan collega’s. Er wordt gebruik gemaakt van DigiD-OP omdat het Burger Servicenummer (BSN) voor identificatie binnen werksituaties niet wenselijk is.

2. Hoe werkt de Staatscourant Invoerapplicatie?

Vanaf een computer (tablets en smartphones worden niet ondersteund) kan worden ingelogd in de webapplicatie. In dit programma kunnen publicaties voor in de Staatscourant worden opgesteld en opgeslagen. Vanuit het programma kan het besluit ‘geëxporteerd’ worden voor overleg, besluitvorming of ondertekening (dit kan in ODT, PDF of XML). Hierna kan in de applicatie de opdracht worden gegeven de publicatie in de Staatscourant bekend te maken. Handleidingen vindt u op de documentatiepagina.

3. Waarom kent de applicatie drie ‘rollen’ (invoerder, controleur en publicist)?

Deze onderverdeling is gebaseerd op de verdeling van verantwoordelijkheid voor officiële bekendmakingen en het ‘vier-ogen principe’. Dat principe houdt in dat iemand bij voorkeur niet geheel solistisch zijn of haar werk verricht, maar altijd minimaal één collega consulteert voordat een besluit genomen wordt. Het principe kan echter doorbroken worden door de drie rollen te ‘stapelen’.

4. Hoeveel invoerders, controleurs en publicisten kunnen er aangewezen worden?

Het aantal invoerders, controleurs en publicisten is in beginsel ongelimiteerd. De contactpersoon van uw organisatie kan via het daarvoor bestemde formulier nieuwe personen aanmelden en eventuele mutaties doorgegeven.

5. Ben ik vrij om een tekst en tekstonderdelen te plaatsen?

De invoermodule in de applicatie is geen gewone tekstverwerker maar een zgn. XML-editor, die tekst genereert die makkelijk omgezet kan worden naar andere bestandformaten en hierdoor goed uitwisselbaar is met andere digitale omgevingen. Toch bestaat er redelijk veel vrijheid binnen de module. Invoerders kunnen op eenvoudige wijze een margetekst aanbrengen. Het systeem ondersteunt eenvoudige faciliteiten met betrekking tot de opmaak (vet, onderstrepen, cursief, uitlijnen etc.). Tevens is het mogelijk om verwijzingen naar URL’s in de teksten op te nemen, zodat deze digitaal raadpleegbaar zijn. Hier vindt u de handleiding voor de editor.

6. Kan een eigen model van een publicatie in het systeem geplaatst worden?

Een gemeente kan dit niet zelf, wel zou een publicatie via KOOP in het systeemgeplaatst kunnen worden. Een naar eigen voorkeur gemaakt besluit kan daarnaast geüpload worden.

7. Kan er ook ‘geknipt-en-geplakt’ worden vanuit Wordbestanden?

Ja, naast het importeren van een Wordbestand van een verkeersbesluit of het gebruiken van één van de in de applicatie opgenomen modellen, kan er ook tekst ‘geknipt-en-geplakt’ worden in de XML-editor. Hou er wel rekening mee dat de opmaak van de tekst kan veranderen/verspringen. Controleer dus goed of de tekst correct wordt weergegeven na een knip-en–plak actie.

8. Wat zijn metadata en waarom moeten deze verplicht ingevoerd worden?

Bij de aanmaak van een besluit dienen de nodige kenmerken, zgn. metadata, te worden toegevoegd. Metadata worden aan een bekendmaking toegevoegd om het moment van publicatie te bepalen, het beheer van de publicaties mogelijk te maken, alsmede het terugvinden van publicaties op de publicatiesites mogelijk te maken. Deze info wordt echter geen onderdeel van de bekendmaking in de Staatscourant.

9. Kan er bij de geo-informatie ook een zone worden aangegeven op de kaart?

Op de kaart kunnen meerdere punten worden gezet om een stuk weg of een wegvak aan te duiden. In een latere versie van de Staatscourant Invoerapplicatie wordt het mogelijk om zones in te tekenen.

10. Kan het besluit als bijlage bijgevoegd worden?

Een aanvulling of toelichting op de publicatie, zoals een kaartje of een plaatje kunnen als bijlage worden toegevoegd. Het is echter niet mogelijk het gehele besluit als bijlage te uploaden. Als men dat doet, volgt er geen rechtsgeldige bekendmaking en ook is het besluit naderhand niet goed terug te vinden. De bijlagen houden namelijk hun ‘eigen’ extensies zoals Word of Pdf en zijn niet doorzoekbaar zoals de bekendmakingen die door de applicatie worden opgemaakt als XML-bestand.

11. Hoe komt de titel tot stand?

De invoerder kan zelf de titel van het besluit opstellen en invoeren. Een goede omschrijving van het besluit vergroot de vindbaarheid achteraf.

12. Is er een handleiding voor het gebruik van de applicatie?

Ja, op de website staan twee handleidingen, één voor het gebruik van de applicatie en één voor het gebruik van de editor in de applicatie. Beide zijn te vinden op de documentatiepagina.

13. Met welke software kan ik de applicatie gebruiken?

 Win 2000Win XPWin VistaWin 7Mac 10.6Linux
IE 6JaJa    
IE 7 JaJa   
IE 8 JaJaJa  
IE 9 JaJaJa  
Firefox LatestJaJaJaJaJaJa
OperaNeeNeeNeeNeeNeeNee
Safari NeeNeeNeeNee 
Chrome JaJaJaJaJa

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

stcrtin@koop.overheid.nl
070 7000 526