KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Algemene (procedurele) aspecten

1. Wat is de Staatscourant Invoerapplicatie?

Een applicatie die het mogelijk maakt om in de Staatscourant te publiceren voor decentrale overheden zonder een GVOP-Licentie.

2. Wie kan er gebruikmaken van de Staatscourant Invoerapplicatie?

De applicatie is bedoeld voor alle decentrale overheidsorganisaties om hun besluiten te kunnen publiceren in de Staatscourant. Een uitzondering hierop zijn organisaties met een GVOP-Licentie, zij maken gebruik van de GVOP om hun besluiten in de Staatscourant te publiceren.

3. Is het gebruik van de Staatscourant Invoerapplicatie wettelijk verplicht?

Nee, nog niet. Pas in de loop van 2015 wordt het Digitaal Loket voor decentrale overheden uitgefaseerd. Tot die tijd mag u nog via het Digitaal Loket aanleveren. Echter kunnen instellingsbesluiten voor gemeenschappelijke regelingen alleen via de Staatscourant Invoerapplicatie of de GVOP gepubliceerd worden. Wij raden u dus sterk aan om zo snel mogelijk over te schakelen op de Staatscourant Invoerapplicatie of GVOP.

4. Waarom moet er gebruik gemaakt worden van de Staatscourant Invoerapplicatie?

Via de Staatscourant Invoerapplicatie kunt u uw publicaties plaatsen in de Staatscourant.

5. Hoe meld ik onze organisatie aan om gebruik te maken van de Staatscourant Invoerapplicatie?

Meld uw organisatie aan door een mail te sturen aan: stcrtin@koop.overheid.nl. U ontvangt een informatiemail met de bijbehorende formulieren (deze staan niet op de website).

6. Waar worden de Staatscourant publicaties van mijn organisatie gepubliceerd?

Iedere dag verschijnen op www.officielebekendmakingen.nl de bekendmakingen van de Nederlandse overheden. De PDF-bestanden die op deze website worden gepubliceerd vormen de officiële bekendmaking. Vervolgens wordt het bestand raadpleegbaar gemaakt op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Hier vindt u alle bekendmakingen inclusief de bijlagen en de publicatie in de bestandsformaten ODT en XML.

7. Zal bekendmaking in de Staatscourant niet veel betrokkenen ontgaan?

Een belanghebbende kan op internet gepubliceerde bekendmakingen altijd (terug)zoeken op zoek.officielebekendmakingen.nl en via de attenderingsfunctie per e-mail op maat bediend worden door bepaalde zoekvragen te registreren. Bekendmakingen in huis-aan-huisbladen worden daarentegen slechts eenmalig en minder overzichtelijk afgedrukt. Digitale raadpleegbaarheid is tevens al verplicht voor (nieuwe) bestemmingsplannen en verordeningen. Doordat steeds meer mensen en bedrijven zich zullen abonneren op de postcode gebonden emailservice voor alle bekendmakingen zal het bereik van de bekendmakingen binnen de doelgroep en andere geïnteresseerden uiteindelijk groter zijn dan voorheen.

8. Ik werk al met het Digitaal Loket om in de Staatscourant te publiceren, dan kan ik straks toch op dezelfde manier mijn instellingsbesluiten aanleveren?

Nee, het is niet mogelijk instellingsbesluiten via het Digitaal Loket aan te bieden ter publicatie in de Staatscourant. Sinds 1 januari 2015 dient uw organisatie voor dit type besluiten gebruik te gaan maken van de Staatscourant Invoerapplicatie. Als u nu via het Digitaal Loket publicaties aanlevert, dan wordt de structurering en opmaak van deze documenten uitgevoerd door een externe partij. Dit is een kostbare aangelegenheid. Voor instellingsbesluiten is daarom besloten om deze stap in de Staatscourant Invoerapplicatie uit te voeren, zodat er geen kosten meer worden gemaakt voor een externe opmaakdienst.

9. Ik heb al een DigiD-OP, kan ik die gebruiken voor de Staatscourant Invoerapplicatie?

U kunt inderdaad uw DigiD-OP ook voor de Staatscourant Invoerapplicatie gebruiken. Wel is het nodig om (via de contactpersoon voor de applicatie binnen uw organisatie) uw gegevens aan KOOP door te geven, zodat de benodigde gebruiksrechten aan uw account kunnen worden toegevoegd.

10. Wat zijn de kosten om gebruik te maken van de Staatscourant Invoerapplicatie?

De applicatie is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De beheerskosten worden centraal gefinancierd. U hoeft dus geen licentie af te sluiten.

11. Hoe kan ik via de Staatscourant mijn publicaties op mijn eigen website plaatsen?

De bekendmakingen die u via de Staatscourant doet, kunnen via een web service opuw eigen website worden geplaatst. Dit is technisch gezien eenvoudig te realiseren door een koppeling die eenmalig door uw website leverancier gemaakt moet worden. Wel wordt u geadviseerd om bij de plaatsing op uw website uitdrukkelijk te vermelden dat het om een kopie van de officiële bekendmaking gaat. Het document voor uw website leverancier vindt u op hier: http://kec.officiele-overheidspublicaties.nl/producten/verkeersbesluiten...

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

stcrtin@koop.overheid.nl
070 7000 526