KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)

Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS)

De overheid produceert informatie. De overheid is groot (er wordt wel eens gesteld, zo'n 1.200 min of meer zelfstandige organisaties) en er wordt veel informatie geproduceerd. Deze overheidsinformatie verschilt sterk in vorm, bedoeling, publiek, onderwerp, herkomst en actualiteit. Om te zorgen dat informatie vindbaar is en in samenhang met andere informatie gepresenteerd kan worden, is het nodig om deze te ordenen. Dat kan door het vastleggen van eigenschappen die de informatie op een gestructureerde manier beschrijven. Die eigenschappen van informatie noemen we metadata: gegevens over gegevens.

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) beschrijft de metadata-eigenschappen waarmee ongestructureerde informatie van de Nederlandse overheid op een gestructureerde manier beschreven kan worden. Dit maakt het mogelijk om deze informatie in samenhang te ontsluiten, te presenteren en te vinden. Meer informatie over OWMS vindt u op standaarden.overheid.nl/owms

Standaarden en voorzieningen

Om een federatieve front office voor de overheid te realiseren is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van standaarden en standaard voorzieningen. Standaarden en standaardvoorzieningen maken het mogelijk dat de, uit vele fysieke front offices bestaande federatie als één logische toegang kan functioneren. Op deze wijze kan de kwaliteit van de dienstverlening over de gehele federatieve front office gelijk zijn en beheersbaar worden gemaakt. Voorzieningen en standaarden als de webrichtlijnen, zoekdienst, samenwerkende catalogi, etcetera zijn van essentieel belang om dit te bereiken. Deze voorzieningen en standaarden worden doorgaans dan ook breder ingezet dan alleen binnen de kanalen die KOOP beheert en ontwikkelt. Daarom worden deze standaarden gepubliceerd op standaarden.overheid.nl.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

OWMS@overheid.nl
070 7000 526