KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Aanmelden

De Oproepingenapplicatie wordt door verschillende doelgroepen gebruikt. De wijze waarop deze doelgroepen oproepingen aanleveren en zich kunnen aanmelden verschilt. Hieronder vind u per doelgroep de juiste wijze van aanmelden terug.

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders kunnen kopij aanleveren via de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), in opdracht van de KBvG. De SNG heeft voorzieningen getroffen om alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders via een eigen voorziening kopij aan te laten leveren. Het is dan ook niet mogelijk voor individuele gerechtsdeurwaarders om direct via UBR|KOOP publicaties aan te bieden.

Belastingdeurwaarders

Voor belastingdeurwaarders is een invoerapplicatie ontwikkeld. Omdat u als belastingdeurwaarder altijd namens een overheid aanlevert, is deze overheid ook verantwoordelijk voor het aanmeldproces.

Ik ben een individuele belastingdeurwaarder en wil mij aanmelden voor de Oproepingen Applicatie
U dient zich via de organisaties namens wie u werkzaamheden voert aan te melden als gebruiker. De organisatie namens wie u werkt is verantwoordelijk voor het aanmeldproces. Lees hier hoe deze organisatie zich dient aan te melden.

Ik werk bij een gemeente / waterschap en wil mijn organisatie aanmelden voor de Oproepingen Applicatie
Uw organisatie dient zich aan te melden voor de Oproepingen Applicatie. Hiertoe dient uw organisatie een aantal formulieren aan te vragen en ingevuld te retourneren. Hoe u dit doet, leest u in het aanmeldproces voor belastingdeurwaarders.

Rechtbanken en gerechtshoven

Ook voor deze organisaties is door UBR|KOOP een invoerapplicatie ontwikkeld. Aanmelding voor deze applicaties verloopt via de interne contactpersonen bij de rechtbanken en gerechtshoven zelf. U dient dus contact op te nemen met uw vaktechnische contactpersoon bij de rechtbank / gerechtshof waar u werkzaam bent.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

oproepingen@koop.overheid.nl
070 7000 526