KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Oproepingen

De Oproepingen Applicatie is een systeem dat het publiceren van oproepingen van mensen met een onbekende woon- of verblijfplaats in een dagblad vervangt. De applicatie publiceert een vijftal verschillende stromen in de digitale Staatscourant. Het betreft de volgende stromen:

  • Deurwaardersexploten
  • Verkeersboetes
  • Geldboetes
  • Belanghebbenden
  • Schuldeisers

Deze publicaties verschijnen voortaan in de rubriek Oproepingen van de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl, waardoor ze op een centrale plek toegankelijk zijn.

Sinds 1 juli 2015 kunnen burgers via een specifieke zoekfunctie op overheid.nl kijken of ze recentelijk zijn opgeroepen, of dat ze belanghebbende zijn bij een persoon of bedrijf dat in een oproeping is vermeld. Oproepingen blijven zichtbaar tot de dag na de zitting, en zijn vervolgens niet meer vindbaar via de zoekfunctie(s).

Wettelijk verplicht

Bij het opleggen van aanslagen en het betekenen van exploten is in een aantal gevallen de woonplaats van de betrokkene niet bekend. In dat geval wordt er mededeling gedaan dat er een ambtelijk stuk is dat ter kennis moet komen van iemand door betekening aan het parket en door publicatie in de Staatscourant in plaats van een dagblad.

Aanmelden

Hoe u oproepingen kunt plaatsen leest u op deze pagina. Voor overheden en de rechterlijke macht is het publiceren van oproepingen kosteloos. Voor gerechtsdeurwaarders worden via de KBvG kosten per exploot in rekening gebracht.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

oproepingen@koop.overheid.nl
070 7000 526