KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Incidentele aanleveraars

Incidentele aanleveraars leveren aan per e-mail

Incidentele aanleveraars (organisaties die minder dan twee publicatieopdrachten per jaar toesturen) hoeven zich niet te registeren in het Digitaal Loket. Zij hebben dan ook geen toegang tot het loket. Als u een incidenteel aanleveraar bent, kunt u per e-mail uw opdracht naar Sdu sturen. Daarbij moet dan altijd een ingevuld aanleverformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de aanleveraar bijgevoegd worden. Op het aanleverformulier vult u de gegevens in die anders via het scherm in het Digitaal Loket ingevuld worden. De in te vullen gegevens, zoals gewenste publicatiedatum, type bekendmaking en grondslag, maken uw publicatie makkelijker vindbaar op internet. Dankzij het aanleverformulier kan een Sdu medewerker de opdracht namens u in het Digitaal Loket plaatsen en vervolgens publiceren.

In verband met de verwerking van de aanlevergegevens bestaat de kans dat de doorlooptijd langer wordt bij aanlevering per e-mail. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Servicedesk EB (070-3789578) of bij de behandelende Sdu medewerker.

Aanleverformulier Staatscourant (doc. 137,7 kB)
Aanleverformulier Staatscourant (odt. 36,5kB)
 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk Elektronische Bekendmakingen

Sdu Uitgevers voor problemen of vragen over de productie van de publicaties:

servicedesk.eb@sdu.nl
070 378 95 78

Servicedesk KOOP

Voor klachten over de dienstverlening en overige problemen:

oep@koop.overheid.nl
070 7000 526

Rijksoverheid Informatie

Voor vragen over de inhoud van de publicaties kunt u contact opnemen met Rijksoverheid Informatie via www.rijksoverheid.nl/contact