KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Aanleveren kopij

Kopij kunt u aanleveren via het Digitaal Loket. Hiervoor is registratie vereist. Voor aanleveraars die minder dan twee keer per jaar een publicatieopdracht aanleveren is een uitzondering gemaakt. Hieronder vindt u de drie verschillende aanlevermethoden:

Regulier (meer dan 2x per jaar aanleveren)

Sinds 1 juli 2009 is het voor regelmatige aanleveraars van officiële publicaties verplicht alle kopij aan te leveren via het Digitaal Loket. Voor meer informatie over het registreren voor het Digitaal Loket kijkt u op de pagina registratie. Wilt u direct naar het Digitaal Loket, zie de website www.digilop.nl.

Uitzonderingen

  • Per 1 juli 2015 dienen decentrale overheden verplicht publicaties aan te leveren via de Staatscourant Invoerapplicatie of via de GVOP. Vanaf dat moment mogen deze aanleveraars niet meer via het Digitaal Loket kopij aanleveren.
  • Per 1 juli 2016 dienen ministeries publicaties ten behoeve van de Erfgoedwet (o.a. vervreemdingen) aan te leveren via de Staatscourant Invoerapplicatie.

Incidenteel (minder dan 2x per jaar aanleveren)

Incidentele aanleveraars (niet meer dan 2x per jaar) mogen bij uitzondering nog per e-mail aanleveren, met een aanleveringformulier en een kopie legitimatiebewijs. Dit geldt alleen voor aanleveraars van publicaties in de Staatscourant. Voor aanleveraars voor het Tractatenblad en het Staatsblad geldt dat zij allen tot de reguliere aanleveraars behoren (dus niet incidenteel). Meer informatie vindt u op de pagina incidentele aanleveraars.

Aanleveren van gerechtelijke aankondigingen (bijvoorbeeld ontbindingen huwelijk, ondercuratelestellingen en verzekeringswezen)

Voor het aanleveren van gerechtelijke aankondigingen geldt een aparte aanleveringprocedure, zie hiervoor de pagina gerechtelijke aankondigingen.

De kopij

U kunt digitaal bewerkbare documenten aanbieden in de formaten Word, OpenDocument, RTF en Excel. Bij voorkeur met minimale opmaak. Ondersteunend beeldmateriaal mag u aanleveren in de formaten PNG, JPG, TIFF, PDF en EPS (liefst met een resolutie van 300 dpi). Plaatjes in de publicatie dient u bij voorkeur als aparte bijlage mee te sturen. Met de aanlevering van uw kopij dient u tevens enkele gegevens in te voeren. Daarbij gaat het om procesgegevens, zoals gewenste publicatiedatum, en enkele gegevens die het opslaan en later zoeken naar uw publicatie vergemakkelijken (zoals type bekendmaking, grondslag en mogelijk een locatie-typering).

Documenten > 20 mb

Wanneer u een document wilt aanleveren met een bestandsgrootte van meer dan 20 megabytes dient u contact op te nemen met de Servicedesk Elektronische Bekenmakingen van Sdu Uitgevers. In overleg met de Servicedesk Elektronische Bekenmakingen wordt dan gekeken naar de beste manier om uw documenten aan te leveren en te publiceren.

Noodgevallen

Wanneer door bijvoorbeeld een technische storing het Digitaal Loket niet beschikbaar is, kan er gebruik worden gemaakt van onderstaande formulieren.

Let er op: Deze aanleverformulieren kunnen dus alleen worden gebruikt voor noodsituaties.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk Elektronische Bekendmakingen

Sdu Uitgevers voor problemen of vragen over de productie van de publicaties:

servicedesk.eb@sdu.nl
070 378 95 78

Servicedesk KOOP

Voor klachten over de dienstverlening en overige problemen:

oep@koop.overheid.nl
070 7000 526

Rijksoverheid Informatie

Voor vragen over de inhoud van de publicaties kunt u contact opnemen met Rijksoverheid Informatie via www.rijksoverheid.nl/contact