KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Officiële Elektronische Publicaties

Voor wie?

Officiële publicaties zijn van belang voor alle burgers en bedrijven in Nederland en zijn beschikbaar via Overheid.nl. Voor diegenen die officiële publicaties moeten publiceren, is hier informatie opgenomen over de achtergronden hiervan en de wijze waarop de publicaties aangeleverd moeten worden.

Wat?

De Wet Elektronische Bekendmaking maakt het mogelijk om officiële publicaties rechtsgeldig op het internet te plaatsen. De papieren versies van de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad zijn hierdoor komen te vervallen.

Ingebruikname van www.officielebekendmakingen.nl

Via de website van Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl) worden de dagelijkse Officiële Publicaties gepubliceerd, een uitgebreide zoekfunctie en een e-mail attenderingservice op maat. Een ander onderdeel van het systeem is een Digitaal Loket dat aanleveraars van publicaties in staat stelt om documenten en gegevens elektronisch aan te leveren.

Officiële Bekendmakingen die formeel bekend gemaakt moeten worden in:

  • Staatsblad
  • Tractatenblad
  • Staatscourant

alsmede de Officiële Publicaties van het parlement:

  • Kamerstukken
  • Handelingen
  • Agenda's
  • Kamervragen (met antwoord)

Waarom?

Het proces van officieel bekendmaken is verankerd in onze wet- en regelgeving. Partijen die hun wet- en regelgeving officieel moeten publiceren, stuurden hun publicaties naar Sdu Uitgevers via post of e-mail. Daar werd de ontvangen kopij geplaatst in Staatsblad, Staatscourant of Tractatenblad. Met de publicatie werd de inwerkingtreding van het gepubliceerde geregeld.

Met de snelle gewenning aan elektronische communicatiemiddelen zoals Internet, zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor snellere, makkelijkere en goedkopere toegang tot officiële bekendmakingen voor een breed publiek. Daarbij biedt de techniek tevens nieuwe toepassingen waarmee gewenste informatie eenvoudiger te vinden is en men zich actief kan laten attenderen op specifieke informatie.

Deze ruimere mogelijkheden voor toegankelijkheid en transparantie van overheidsinformatie heeft de regering ertoe gebracht de Wet Elektronisch Bekendmaking (WEB) in te dienen bij het parlement. Daarin wordt onder meer geregeld dat elektronische publicatie (d.w.z. op Internet), de gedrukte versie van officiële bekendmakingen zal vervangen. De WEB is inmiddels door de Tweede- en Eerste Kamer aangenomen en is op 1 juli 2009 inwerking getreden. Staatscourant, Staatsblad en Tractatenblad verschijnen alleen nog maar in elektronische vorm op www.officielebekendmakingen.nl.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk Elektronische Bekendmakingen

Sdu Uitgevers voor problemen of vragen over de productie van de publicaties:

servicedesk.eb@sdu.nl
070 378 95 78

Servicedesk KOOP

Voor klachten over de dienstverlening en overige problemen:

oep@koop.overheid.nl
070 7000 526

Rijksoverheid Informatie

Voor vragen over de inhoud van de publicaties kunt u contact opnemen met Rijksoverheid Informatie via www.rijksoverheid.nl/contact