KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Waarom?

Wettelijke verplichting 

Het internet is een uitstekend medium om regelgeving te publiceren. Daarom verplicht de Wet elektronische bekendmaking alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem, waarmee alle decentrale regelgeving raadpleegbaar is.

  

                                            

Via Overheid.nl en de gemeentesite is de lokale regelgeving te doorzoeken

Voordelen van de CVDR 

  • Regelgeving in de CVDR is compleet, actueel en overzichtelijk beschikbaar via Overheid.nl . Dit draagt bij aan het toegankelijk maken van regelingen en daarmee aan het nemen van consistente besluiten.
  • De regelingen in de CVDR zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat alle wijzigingen erin zijn verwerkt. Zo krijgt iedereen direct een overzicht van zowel de complete nu geldende regelingen als de complete vervallen regelingen.
  • De CVDR draagt bij aan de uitvoering van de Europese Dienstenrichtlijn (beschikbaar stellen van de letterlijke tekst van regelingen in het Dienstenloket ).
  • Het inventariseren van regelingen biedt mogelijkheden om tegelijk besluiten over deregulering  te nemen.
  • De CVDR bereidt voor op de rechtmatigheidstoets.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

regelgeving@koop.overheid.nl
070 7000 526