KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Leveranciers

Bij de implementatie van het project Lokale Bekendmakingen zijn verschillende leveranciers betrokken. Hieronder een overzicht van leveranciers die al succesvol één of meerdere deelnemers hebben aangesloten voor het project Bekendmakingen.

Enige voorzichtigheid bij onderstaand overzicht is geboden. Het gaat slechts om een referentielijst, die als hulpmiddel dient voor onze (potentiële) deelnemers. Ook leveranciers die onvermeld blijven, kunnen u helpen bekendmakingen te publiceren volgens de landelijke standaard. Vraag gerust naar de mogelijkheden bij uw leverancier en verwijs hem/haar zonodig naar de beschikbare documentatie  op onze website.

De volgende leveranciers (in alfabetische volgorde) zijn betrokken bij één of meerdere succesvolle implementatie(s) voor Bekendmakingen:

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

bekendmakingen@overheid.nl
070 7000 526