KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Kwaliteitsborging inhoud

Met de e-mailservice Berichten over uw buurt (voorheen Bekendmakingen) kunnen burgers een specifiek gebied opgeven waarvan zij de bekendmakingen willen ontvangen. Dat werkt alleen als de overheden ook secuur de bekendmakingen invoeren. Gebeurt dat niet, dan zal de burger alsnog onjuiste bekendmakingen ontvangen. Het is dus van belang dat de bekendmakingen aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Elk kwartaal meten wij de kwaliteit van de bekendmakingen.

Toetscriteria

Binnen een kwaliteitsmeting hanteren we de volgende toetscriteria:

  • Locatie
  • Actualiteit
  • Volledigheid

Locatie

Het locatieveld van de bekendmaking moet u zo specifiek mogelijk invullen. Alleen bekendmakingen die betrekking hebben op de hele gemeente (bijvoorbeeld verordeningen en reglementen) mogen een gemeentenaam als locatie meekrijgen. Elke andere bekendmaking, zoals een omgevingsvergunning, een watervergunning of een natuurbeschermingsvergunning, moet voorzien zijn van een 6-positie postcode (1234AB) en indien van toepassing een huisnummer (minimale vereiste is een 4-positie postcode (1234)). Neem bij een probleem met een technische oorzaak, contact op met uw leverancier.

Wat we toetsen

Heeft de deelnemer bij locatiegebonden bekendmakingen een 6-positie postcode als locatie ingevuld? Een uitgebreidere uitleg over locaties van bekendmakingen is te vinden door hier te klikken.

Waarom we hierop toetsen

We willen waarborgen dat burgers kunnen inschatten of een bekendmaking voor hen belangrijk is. Ze kunnen dat alleen met een zo specifiek mogelijke locatieopgave.

Actualiteit

U dient minimaal eens per twee weken bekendmakingen te publiceren. Neem bij een probleem met een technische oorzaak, contact op met uw leverancier.

Wat we toetsen

Heeft de deelnemer minstens eens per twee weken bekendmakingen gepubliceerd?

Waarom we hierop toetsen

Alleen als bekendmakingen op tijd worden gepubliceerd, hebben burgers hier iets aan. Denk bijvoorbeeld aan informatie over gewijzigde openingstijden van het gemeentehuis, maar ook aan bekendmakingen waar een bezwaartermijn aan is verbonden.

Volledigheid

Alle bekendmakingen die in de lokale krant worden gepubliceerd, moeten ook online worden gepubliceerd. Wij verwachten dan ook dat de gemeente minstens drie verschillende type bekendmakingen publiceert. Neem bij een probleem met een technische oorzaak, contact op met uw leverancier.

Wat we toetsen

Heeft de deelnemer minstens drie verschillende typen bekendmakingen gepubliceerd?

Waarom we hierop toetsen

Bekendmakingen op internet heeft zijn doel pas bereikt als burgers erop kunnen vertrouwen dat ze omvattend worden geïnformeerd over wat er in hun leefomgeving speelt. Daarom gaan we ervan uit dat alle bekendmakingen, die in de lokale krant worden gepubliceerd, ook online vindbaar zijn.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

bekendmakingen@overheid.nl
070 7000 526