KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Hoe werkt het?

Het gebruik van de GVOP is eenvoudig. Aangesloten overheden kunnen hun bekendmakingen en mededelingen via internet direct in de GVOP-applicatie invoeren of via een Word-template importeren. Na eventuele toevoeging van wetstechnische informatie en beschrijvingen wordt het eigen publicatieblad (Gemeente-, Provinciaal- of Waterschapsblad) op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Dit gebeurt in de voorgeschreven PDF/A-1a opmaak.

Automatische invoer vanuit lokale systemen naar de GVOP

Voor overheden die hun bekendmakingen en mededelingen liever in een eigen systeem redigeren is een webservice beschikbaar. De webservice zorgt voor een export vanuit het eigen systeem naar de GVOP-applicatie. Om hiervan gebruik te maken moet het systeem van de decentrale overheid de gegevens aanleveren volgens de specificaties van de GVOP.

Automatische koppeling bekendmakingen terug naar de website van de decentrale overheid

De bekendmakingen kunnen ook met een webservice weer terug worden geleverd zodat de overheid ze eventueel op de eigen website kan plaatsen. Alle data zijn als open data (her)bruikbaar voor externe partijen.

Rechtsgeldig

Door het gebruik van de GVOP voldoet een overheid aan de verplichting om de regelgeving per 1 januari 2014 elektronisch bekend te maken. De bekendmakingen zijn gegarandeerd rechtsgeldig. Omdat een notaris dagelijks uw publicaties opslaat in een digitale kluis is bovendien altijd aantoonbaar dat een publicatie is gedaan, en wanneer.

Burgers kunnen bekendmakingen (op locatie) zoeken

Burgers kunnen gepubliceerde besluiten makkelijk vinden en doorzoeken. Zoeken kan op gemeentenaam, met vrije zoektermen of op locatie via een gebruiksvriendelijk kaartje van de betreffende gemeente. De GVOP is ook aangesloten op een attenderingsservice. Burgers die zich hiervoor aanmelden, worden via e-mail op de hoogte gehouden van bekendmakingen in hun omgeving.

Techniek

De applicatie GVOP is gebaseerd op de techniek die KOOP heeft ontwikkeld voor andere landelijke systemen, zoals de Staatscourant en CVDR. Hierdoor hebben de gebruikers de garantie dat de publicaties voldoen aan alle kwaliteits-, beschikbaarheids- en beveiligingseisen.

Totaaloplossing

De GVOP maakt onderdeel uit van een totaaloplossing voor alle decentrale publicaties, het is niet een systeem erbij. Op dit moment kunnen decentrale overheden op verschillende manieren hun publicaties regelen en ze gebruiken hiervoor vaak verschillende systemen. Bijvoorbeeld om te publiceren in de Staatscourant of om geconsolideerde regelingen via de CVDR te ontsluiten. KOOP beheert deze systemen en werkt toe naar één omgeving waarbinnen straks alle publicaties die betrekking hebben op regelgeving uitgevoerd kunnen worden.

Bijlagen

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

gvop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van de GVOP.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.

Nieuwsbrief

Bent u geen contactpersoon, maar wilt u wel een nieuwsbrief over GVOP ontvangen? Schrijf u dan hier in. GVOP Contactpersonen ontvangen automatisch een nieuwsbrief.