KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Aanmelden

Deelname aan de GVOP is makkelijk. Door het afnemen van een jaarlijkse licentie en het sluiten van een gebruiksovereenkomst kunt u uw regelgeving voortaan bekendmaken via de GVOP. Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende stappen. Wilt u aansluiten als gemeenschappelijke regeling (GR)? Dan geldt voor u een andere procedure.

Gebruiksovereenkomst

Nadat uw organisatie intern heeft besloten gebruik te willen maken van de GVOP, sluit u een gebruiksovereenkomst met KOOP. U kunt een Gebruiksovereenkomst aanvragen door een e-mail te sturen naar de KOOP-servicedesk via gvop@overheid.nl.

Ook als u nog geen definitief besluit heeft genomen is het mogelijk om alvast een Gebruiksovereenkomst bij de KOOP-servicedesk aan te vragen. Wij maken dan de Gebruiksovereenkomst op en sturen u die door ons getekend toe. Pas als u de door u getekende overeenkomst terugstuurt naar KOOP is uw deelname definitief. Zo kunt u het traject van besluitvorming versnellen.

Wij ontvangen bij uw aanvraag voor een Gebruiksovereenkomst graag de volgende gegevens:

  • Volledige naam organisatie
  • Volledige naam en functie van de tekeningsbevoegde vertegenwoordiger
  • Contactpersoon
  • Aansluitdatum
  • Factuuradres + eventueel factuurkenmerk

Kosten

De GVOP is voorgefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De betrokken partijen hebben een financieringssysteem met licentiekosten ontwikkeld om deze investering terug te betalen en het jaarlijkse beheer plus de doorontwikkeling te financieren. De licentiekosten worden bepaald op basis van het aantal inwoners dat een organisatie bedient. Kleinere organisaties hoeven zo minder bij te dragen. De jaarlijkse kosten dalen als meer overheden deelnemen. U leest meer over de actuele licentiekosten in het document Licentiekosten GVOP (PDF. 93 kB).

Meer informatie

Alle in het bovenstaande schema genoemde stappen worden toegelicht in het document Aansluiten op de GVOP (PDF. 444 kB).

Met vragen over uw aanmelding, de Gebruiksovereenkomst of de GVOP kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met de KOOP-servicedesk via gvop@overheid.nl of 070 7000 526.

Bijlagen

Besluitvorming 

Gebruiksovereenkomst 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

gvop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van de GVOP.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.

Nieuwsbrief

Bent u geen contactpersoon, maar wilt u wel een nieuwsbrief over GVOP ontvangen? Schrijf u dan hier in. GVOP Contactpersonen ontvangen automatisch een nieuwsbrief.