KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

GVOP

GVOP is een afkorting voor Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Met de GVOP kunnen gemeenten, provincies en waterschappen hun regelgeving bekendmaken in een eigen elektronisch blad. Sinds 1 januari 2014 is deze vorm van bekendmaken wettelijk verplicht voor algemeen verbindende voorschriften.

Ook andere besluiten mogen volledig of deels elektronisch bekendgemaakt worden. Publiceren en bekendmaken van regelgeving via de GVOP kan nu al. Overheden die zijn aangesloten op dit centrale publicatiesysteem voldoen aan alle vereisten voor digitaal bekendmaken en hoeven geen eigen technische voorzieningen te treffen. Zo neemt de GVOP overheden zorgen uit handen.

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de GVOP ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor het gebruik van de GVOP zijn jaarlijks licentiekosten verschuldigd. Lees meer over de licentiekosten en het aanmelden op de pagina Aanmelden.

Wettelijk verplicht

De Wet elektronische bekendmaking regelt de verplichtingen rondom het elektronisch publiceren en bekendmaken van regelgeving. Algemeen verbindende voorschriften moeten vanaf 1 januari 2014 in een elektronisch blad bekendgemaakt worden. Deze datum is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Het elektronisch publiceren moet voldoen aan strenge eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van de publicatievorm, de beveiligingsstandaarden en het extern opslaan van kopieën

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

gvop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van de GVOP.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.

Nieuwsbrief

Bent u geen contactpersoon, maar wilt u wel een nieuwsbrief over GVOP ontvangen? Schrijf u dan hier in. GVOP Contactpersonen ontvangen automatisch een nieuwsbrief.