KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Rolverdeling

Rondom het gebruik van de GR-registratie maken we onderscheid tussen verschillende rollen die betrokkenen kunnen hebben. Om eenvoudig vast te stellen welke actor een bepaalde actie mag verrichten hebben we alle relevante rollen hieronder beschreven. Deze rolverdeling wordt gebruikt om aan te duiden wie wat mag doen tijdens bijvoorbeeld de aanmeldprocedure.

Penvoerder

De penvoerder van de gemeenschappelijke regeling zorgt dat  het instellingsbesluit van de totstandkoming van een GR gepubliceerd wordt. Wie de penvoerder is wordt vastgelegd in het instellingsbesluit.

Bronhouder

Wie de rol van bronhouder vervult voor een GR, is afhankelijk van de samenwerkingsvorm van de GR:

  • GR-en die een openbaar lichaam zijn, moeten zichzelf aanmelden als bronhouder van de GR-registratie.
  • De bronhouder van de informatie van GR-en die geen openbaar lichaam zijn, is één van de deelnemers van de regeling. Welke deelnemer de bronhouder is, wordt door de deelnemers onderling bepaald.

De bronhouder is de organisatie, die als gegevensleverancier van de GR-registratie verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van de juiste en actuele gegevens in ‘zijn’ deel van de GR-registratie. De bronhouder heeft geen wettelijke onderzoeksplicht, maar is wel verantwoordelijk, dat de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens gewaarborgd blijft.

Ieder bronhouder wijst een persoon aan die de gegevens van de Gemeenschappelijke regelingen muteert in de GR-registratie. In de aanmeldprocedure voor de GR-registratie kunnen contactpersonen van de overige deelnemers worden opgegeven. Deze personen kunnen een attenderingsmail krijgen als de register beheerder een mutatie doorvoert in de gegevens van de Gemeenschappelijke regelingen. De bronhouder kan via de bestaande GVOP procedure gebruikers opvoeren voor publicatie namens de gemeenschappelijke regeling.

Contactpersoon van de GR

De contactpersoon van de organisatie, die optreedt namens de bronhouder van de Gemeenschappelijke regeling. Deze doet de aanvraag voor de registratie van de nieuwe GR en de aanvraag voor de gebruikeraccounts van de verschillende systemen.

Registerbeheerder

De beheerder die de kenmerken van de nieuwe GR aanvult en controleert uit naam van de bronhouder. Deze registerbeheerder wordt aangemeld bij UBR|KOOP door de contactpersoon van de GR, en krijgt toegang tot het beheerdersgedeelte van de GR-registratie.

DROP contactpersoon

De door de bronhouder gemachtigde persoon die DROP-gebruikers mag aanmaken om te publiceren in het Blad GR van een Gemeenschappelijke regeling.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

gr-registratie@koop.overheid.nl
070 7000 526