KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Vraag en antwoord

Snel naar

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via drop@koop.overheid.nl.

Procedurele vragen

Waar staat de afkorting DROP voor?

De afkorting DROP staat voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties.

Hoe kan ik me aanmelden voor DROP?

U kunt zich alvast aanmelden voor DROP via dit formulier of door contact op te nemen met ons via de servicedesk; drop@koop.overheid.nl. Wij zetten uw aanvraag alvast in onze systemen, en informeren u zodra uw organisatie aan de beurt is om gemigreerd te kunnen worden (vanaf begin 2016).

Komen er regiobijeenkomsten voor DROP?

Ja, vanaf eind 2015 zullen wij op verschillende plekken in het land presentaties geven op informatiebijeenkomsten over de implementatie van DROP. Wilt u zelf een bijeenkomst organiseren in samenwerking met KOOP? Neem dan contact met ons op via drop@koop.overheid.nl.

Welke organisaties mogen gebruik maken van DROP?

Alle decentrale overheden die gebruik maken van zowel CVDR als GVOP kunnen gebruik maken van DROP. Als uw organisatie nog geen licentie heeft voor GVOP, dient u die eerst aan te schaffen. Ook Gemeenschappelijke Regelingen met een eigen Blad Gemeenschappelijke regeling mogen gebruik maken van DROP.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van DROP?

De kosten voor DROP worden gedekt uit de licentiebijdrage voor de GVOP. Als uw organisatie al een licentie voor GVOP heeft, zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van DROP. Indien u nog geen gebruik maakt van GVOP, dient u een licentie aan te schaffen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Wanneer kan mijn organisatie gebruik maken van DROP?

Voordat uw organisatie gebruik kan maken van DROP dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Zo dient u te zorgen dat de zelfde persoon de taken kan uitvoeren die nu in GVOP en CVDR worden verricht. Ook dient uw collectie van CVDR regelingen gemigreerd te worden.

Helaas kan niet elke organisatie tegelijk aansluiten. KOOP plant de aansluitingen daarom in, op basis van aanmelding en beschikbaarheid van de aansluitende organisatie. U kunt zich hier aanmelden voor DROP. KOOP neemt dan contact met u op om de implementatie door te nemen.

Zijn er voor DROP ook workshops?

Ja, voor DROP zullen workshops van een dagdeel worden gegeven. Tijdens de aansluiting van uw organisatie ontvangt u van ons een uitnodiging voor een workshop. Het doel van de workshop is het opleiden van twee sleutelgebruikers die binnen de eigen organisatie medewerkers kunnen opleiden in het gebruik van de applicatie.

Hoe meld ik gebruikers aan voor DROP?

U vult aanmeldformulier II in. Het aanmeldformulier is op te vragen bij onze servicedesk: drop@koop.overheid.nl. De contactpersoon verstuurt het ingevulde aanmeldformulier naar drop@koop.overheid.nl. Uw aanmelding wordt door KOOP zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Wat zijn de voordelen in het gebruik van DROP?

Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces.

Juridische vragen

Voldoet DROP aan de wettelijke eisen voor zowel consolideren als bekendmaken?

Ja, DROP is gebaseerd op de zelfde systemen die u momenteel gebruikt en voldoet aan alle wettelijke eisen die gesteld zijn.

Is het gebruik van DROP wettelijk verplicht?

Nog niet. 2016 is een overgangsjaar waarin steeds meer organisaties DROP zullen gebruiken. In de toekomst zal DROP wel verplicht worden, mogelijk tegelijkertijd met de verplichting om gebruik te maken van de door KOOP geboden voorziening om algemene bekendmakingen te publiceren.

Functionele vragen

Kan ik alles doen wat ik in CVDR en GVOP kon doen?

Vrijwel alle functionaliteit die in CVDR en GVOP zat, wordt ook aangeboden in DROP. Echter worden in het werkproces in DROP wel bepaalde keuzes afgedwongen. Zo kan bijvoorbeeld geen verordening worden bekendgemaakt zonder consolidatie. Ook is het niet meer mogelijk om regelingen te depubliceren.

Is de dubbele invoer nu niet meer nodig?

In het geval van een nieuwe regeling is er geen dubbele invoer meer. Bij een wijziging van een bestaande regeling dient u nog wel de bekendmaking los van de regeling op te voeren.

Zijn de Wordttemplates de zelfde als in GVOP en CVDR?

In DROP maakt u gebruik van de Wordimport 2.0 templates die ook in GVOP gebruikt worden. De oude templates die u in de CVDR gebruikte worden niet meer geaccepteerd in DROP.

Kan ik publicaties ook op mijn eigen website tonen?

De bekendmakingen die u via DROP doet worden op in het digitale Gemeente-/Provinciaal- of Waterschapsblad geplaatst op de centrale website www.officielebekendmakingen.nl. Vervolgens kunt u via een webservice deze bekendmakingen op uw eigen website tonen. Dit is technisch gezien eenvoudig te realiseren, maar deze koppeling dient u wel eenmalig door uw website leverancier te laten maken. Op de documentatiepagina van de GVOP en CVDR is hier een handleiding voor te vinden die u kunt delen met uw leverancier.

Het advies is om bij de plaatsing op uw website uitdrukkelijk te vermelden dat het daar om een kopie van de officiële bekendmaking gaat.

Waarom kan ik mijn regelingen niet meer depubliceren?

De functionaliteit om regelingen te depubliceren is in DROP vervangen door de functie "redactioneel bijwerken", waarbij via een aparte wizard redactionele aanpassingen kunnen worden gedaan aan een regeling, zonder bekendmaking. De functie om regelingen te depubliceren werd in CVDR te veel verward met de functie om regelingen in te trekken. Daarom is het in DROP alleen nog maar mogelijk om regelingen in te trekken.

Wanneer wordt een regeling zichtbaar op overheid.nl?

Een regeling wordt gelijktijdig met de bekendmaking gepubliceerd op overheid.nl. Als er geen bekendmaking in het dossier aanwezig is, zoals bijvoorbeeld bij het redactioneel bijwerken van een regeling, is de regeling direct zichtbaar. Indexatie door de zoekdienst kan dan nog wel tot 24 uur duren.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
drop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van onze applicaties.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers, ook over DROP. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.