KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Werkzaamheden centraal beleggen

Beleg de invoer van de CVDR en GVOP bij dezelfde afdeling(en)

DROP heeft vooral invloed op de invoer van besluiten van algemene strekking. Besluiten van algemene strekking worden ook wel eens gemakshalve regelingen genoemd. Er zijn hoofdzakelijk twee typen publicaties: besluiten van algemene strekking en beschikkingen. Besluiten van algemene strekking splitsen we op in twee typen: algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking. Het onderstaande plaatje laat zien hoe de verschillende publicatietypen zich verhouden tot elkaar en waar deze gepubliceerd moeten worden.

DROP heeft het meeste impact op de afhandeling van besluiten van algemene strekking. In de situatie voor DROP moeten besluiten van algemene strekking én apart door iemand bekend worden gemaakt én door iemand geconsolideerd worden in de CVDR. Dit zijn twee aparte handelingen.

In DROP worden besluiten van algemene strekking in één handeling afgehandeld. Een van de voordelen van DROP is de tijdwinst bij het invoeren, door deze beide handelingen in een handeling te voltooien. Zodra een organisatie werkt met DROP ontstaat de volgende situatie:

Zoals u ziet, zijn de twee aparte handelingen bij besluiten van algemene strekking van de oude situatie vervangen door één handeling in DROP. We raden daarom aan dat u de werkzaamheden die horen bij invoeren van besluiten van algemene strekking op één plek worden belegd. Uit onze ervaring hebben wij gemerkt dat in sommige organisaties de bekendmaking van een besluit van algemene strekking wordt gedaan door bijvoorbeeld iemand van de afdeling communicatie. De consolidatie wordt dan gedaan door iemand van de afdeling juridische zaken. In de situatie van DROP worden die handelingen door één persoon gedaan.

Waar deze werkzaamheden het beste in de organisatie kunnen worden belegd, dat laten we aan u. U heeft het beste beeld in de organisatie waar dit belegd kan worden. Om u te ondersteunen in het inzichtelijk maken hoe de werkprocessen rondom het publiceren van besluiten van algemene strekking op dit moment lopen, verwijzen wij u graag naar de procesplaten verderop in de module.

De werkzaamheden die horen bij het invoeren van beschikkingen zullen niet veel veranderen. Deze werkzaamheden kunnen op dezelfde manier worden ingevuld in de organisatie. Het proces verandert niet, maar uiteraard de invoerapplicatie wel.

Hoe is het publicatieproces rondom besluiten van algemene strekking in mijn organisatie belegd?

Het werken met DROP heeft het meeste invloed op het publicatieproces rondom besluiten van algemene strekking – zoals hierboven is beschreven. We willen u graag ondersteunen bij het inrichten van de publicatieprocessen rondom besluiten van algemene strekking, zodat de implementatie naar DROP zo soepel mogelijk gaat.

De eerste stap naar het inrichten van de nieuwe processen is om de oude processen in kaart te brengen. Als u de procesplaat Voorbeeld Publicatieproces.pdf erbij pakt vindt u een voorbeeld van hoe het publicatieproces in een organisatie er uit zou kunnen zien. In dit voorbeeld is de juridische afdeling van de organisatie verantwoordelijk voor de invoer van de consolidatie in de CVDR. De vakafdeling is verantwoordelijk voor de invoer van de bekendmaking in de GVOP. We vragen u nu om de Lege procesplaat.pdf erbij te pakken en het publicatieproces van de organisatie zelf in kaart te brengen.

Nu u het publicatieproces in beeld heeft, kunnen we gaan kijken naar hoe het publicatieproces ten tijde van DROP eruit kan zien. We hebben voor u een voorbeeld bijgevoegd van een organisatie die al over is op DROP – het Waterschap Rivierenland. Dit is een voorbeeld uit de praktijk. Elke organisatie is anders, we laten het aan u om voor uw situatie het proces zo goed mogelijk in te richten. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de bekendmaking en de consolidatie op dezelfde plek gebeurt – hier levert het gebruik van DROP efficiëntie en tijdwinst op.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
drop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van onze applicaties.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers, ook over DROP. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.