KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

CVDR up-to-date maken

De CVDR up-to-date brengen.

Het is bij de implementatie naar DROP van belang dat de consolidaties in de CVDR gelijk lopen met de bekendmakingen. In DROP wordt op dit moment de consolidatie en de bekendmaking van besluiten van algemene strekking standaard aan elkaar gekoppeld. Het is in DROP op dit moment nog niet mogelijk om een consolidatie zonder een bekendmaking te doen.

Een voorbeeld: de gemeenteraad stelt de Verordening Hondenbelasting vast. Er moeten nu twee dingen gebeuren: de verordening bekendmaken om deze rechtskracht te geven en de verordening consolideren. De bekendmaking wordt direct in de GVOP uitgevoerd. Echter, de consolidatie in de CVDR duurt onverhoopt langer, waardoor deze nog niet is uitgevoerd. De organisatie gaat nu over op DROP. De consolidatie is nog niet gedaan.

De organisatie gaat nu werken in DROP en wil de achtergebleven consolidatie van de Verordening Hondenbelasting uitvoeren. De bekendmaking en de consolidatie zijn in DROP in hetzelfde werkproces aan elkaar gekoppeld. De organisatie voert de consolidatie uit, maar door de koppeling van de bekendmaking en de consolidatie wordt er nu een tweede bekendmaking gedaan. Een tweede bekendmaking schept onduidelijkheid over de datum van de bekendmaking. En is daarom vanuit juridisch oogpunt onwenselijk.

Hoe kunt u dit realiseren?

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ongeveer 75 modelverordeningen beschikbaar. KOOP hanteert dit als minimum. Als de CVDR collectie van uw organisatie ver onder dit aantal zit, dan is uw collectie mogelijk niet compleet.
  • Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/ kunt u alle bekendmakingen over verordeningen opzoeken van het afgelopen jaar. Zijn deze bekendmakingen ook verwerkt in de CVDR?
  • U kunt de agenda's van de raadsvergaderingen van het afgelopen jaar nalopen. Zijn alle vastgestelde besluiten ook geconsolideerd in de CVDR?
  • KOOP stuurt u een foutenrapport toe met daarin een overzicht van alle regelingen die in de CVDR zitten. Dit overzicht kunt u naast uw eigen administratie leggen. Komen de twee lijsten overeen? Ontbreken er regelingen die nog in de CVDR moeten komen?

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
drop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van onze applicaties.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers, ook over DROP. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.