KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Hoe werkt het?

Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. DROP vervangt GVOP en CVDR.

Wizards

Vrijwel alle taken die in DROP uitgevoerd dienen te worden, worden begeleid door wizards. Het starten van een nieuwe taak, bijvoorbeeld het wijzigen van een verordening, wordt begeleid door een wizard die aan de hand van een aantal vragen u begeleidt tot het aanmaken van de juiste documenten. Ook de stappen voor het bewerken van de teksten, metadata en het toevoegen van bijlagen worden door middel van wizards begeleid. Zo kunt u nooit een stap vergeten in het publicatieproces.

Rolverdeling

Om goed met DROP te kunnen werken, dient u binnen uw organisatie goede werkafspraken te maken. Het publiceren en consolideren van regelgeving is namelijk één handeling geworden. Wel kunt u eventueel de invoer van diverse soorten publicaties bij verschillende afdelingen beleggen. Ook is het mogelijk het vier-ogen-principe toe te passen; net als in de CVDR kent DROP de rollen invoerder en controleur/publicist.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
drop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van onze applicaties.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers, ook over DROP. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.