KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

DROP

Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP) is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces.

De implementatie van DROP is in volle gang. Het systeem is met een aantal organisaties (gemeenten, provincie en waterschap) in een pilot uitgebreid getest. In de pilot hebben deze organisaties ons feedback gegeven over de mogelijkheden van het systeem en zijn een aantalverbeteringen in de gebruikerservaring reeds doorgevoerd. Inmiddels gebruiken steeds meer organisaties DROP om hun regelgeving en andere publicaties bekend te maken en te consolideren.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
drop@koop.overheid.nl
070 7000 526

Wij zijn ook actief op YouTube en LinkedIn!

  • Op onze YouTube-pagina vindt u verschillende demovideo's die u helpen bij het gebruik van onze applicaties.
  • In de GVOP-groep op LinkedIn kunt u uw ervaringen uitwisselen met andere gebruikers, ook over DROP. Wij leveren ook een actieve bijdrage aan deze groep.