KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Leveranciers Decentrale regelgeving

Per 1 januari 2011 moeten alle algemeen verbindende voorschriften in de CVDR zijn opgenomen. Hoe u zo ver kunt komen, vindt u in het document  CVDR-stap_2b_mogelijkheden_invoer ( PDF. 343,9 kB ). Daarin staat dat u regelingen zelf kunt invoeren en dat er leveranciers zijn die daarbij kunnen helpen. Een actueel overzicht van leveranciers staat hieronder.

Invoeren van regelingen in de CVDR

Invoeroptie 1: CVDR invoermodule

U voert uw regelingen rechtstreeks in in de CVDR. U gebruikt daarvoor documenten in Microsoft Word (.doc of .rtf) of Open Office Writer (.odt). De volgende leveranciers assisteren bij het invoerwerk:

Invoeroptie 2: CMS invoermodule

Een aantal leveranciers biedt een CMS met een regelgevingsmodule aan. Daarmee kunt u regelingen beheren en op uw website publiceren. De leverancier maakt tevens een automatische koppeling met de CVDR. Die leveranciers en hun producten zijn:

Publiceren van regelingen op uw eigen website

Alle ingevoerde regelingen zijn te vinden via Overheid.nl. De meeste organisaties willen hun regelingen op de eigen website tonen. Dat is niet verplicht. Er zijn verschillende opties waarbij u uw regelingen maar op één plaats bij hoeft te houden.

Publicatieoptie 1: zoekformulier

Als u de regelingen ook via uw website beschikbaar wilt stellen, kunt u een zoeksherm op een pagina op uw website plaatsen. Klik hier voor meer informatie.

Publicatieoptie 2: kopiëren naar uw website

Als u uw regelingen rechtstreeks in de CVDR hebt ingevoerd, kunt u die op uw eigen website tonen in uw eigen opmaak. Een aantal leveranciers heeft daarvoor een tool (webservice) ontwikkeld. Dit zijn:

Aanvullende dienstverlening

Regelingen exporteren vanuit systeem van personeelsregelingen (RAP):

Beheerdiensten regelgeving en de CVDR:

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

regelgeving@koop.overheid.nl
070 7000 526