KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Vraag en antwoord

  1. Wat gebeurt er met de URLs van de wetten en wetsartikelen?
  2. Hoe wordt de logistiek geregeld? Dus waar kunnen we straks bestanden ophalen voor een volledige load, en voor verwerkingen van updates?
  3. Is er al een plek waartegen we deze logistiek straks kunnen gaan bouwen?
  4. Waar vind ik het overgangsrecht?
  5. Hoe kan ik alle resultaten via SRU ophalen als het er meer dan 50 zijn?

1. Wat gebeurt er met de URLs van de wetten en wetsartikelen?

Verwijzen naar regelingen en onderdelen kan op verschillende manieren:

Het wordt aangeraden om voor verwijzingen naar wet- en regelgeving gebruik te maken van juriconnect. Op de nieuwe site staat bij elk onderdeel aangegeven hoe de juriconnect-verwijzing eruit ziet. Daarnaast is deze ook opgenomen in de XML-bestanden die beschikbaar komen.

2. Hoe wordt de logistiek geregeld? Dus waar kunnen we straks bestanden ophalen voor een volledige load, en voor verwerkingen van updates?

De bestanden, een XML-bestand per toestand (versie) van een regeling en een XML-bestand per regeling voor de wetstechnische informatie, worden beschikbaar gesteld op een "repository". Deze repository zal benaderbaar zijn middels HTTPS en SFTP. Voor een volledige load kan gebruik worden gemaakt van de SFTP toegang. De HTTPS toegang is bedoeld voor de updates. Om als afnemer te kunnen bepalen welke bestanden nieuw zijn toegevoegd of zijn gewijzigd sinds de vorige afname komt er een service beschikbaar. Deze service kan bevraagd worden middels het SRU protocol, zie http://www.loc.gov/standards/sru/.

3. Is er al een plek waartegen we deze logistiek straks kunnen gaan bouwen?

Momenteel is er nog geen omgeving beschikbaar waartegen externe partijen kunnen ontwikkelen. Wanneer hierover meer bekend is zal dit hier vermeld worden.

4. Waar vind ik het overgangsrecht?

Wanneer een regeling wordt gewijzigd kan er sprake zijn van overgangsrecht. Dit wordt in de wijzigingsregeling in een overgangsbepaling opgenomen. Wijzigingsregelingen die een overgangsbepaling (of andere zelfstandige bepalingen) bevatten worden in het basiswettenbestand opgenomen. De teksten van deze bepalingen zijn dus gewoon terug te vinden.

Een voorbeeld van een overgangsbepaling staat in de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen.

Overgangsbepalingen worden niet specifiek aangegeven bij de tekst van de (onderdelen van) regelingen waarbij ze het overgangsrecht definiëren, maar hiervan wordt wel melding gemaakt in de wetstechnische informatie in het overzicht van wijzigingen.

Bij de betrokken wijziging van artikel 94 is een opmerking (Alg. 1) geplaatst, die luidt:

Omdat in dit artikel IV het tweede lid een expliciete verwijzing naar een artikel 94 bevat, is deze ook als verwijzing terug te vinden in de wetstechnische informatie. Daarbij is echter niet specifiek aangegeven dat het overgangsrecht betreft.

5. Hoe kan ik alle resultaten via SRU ophalen als het er meer dan 50 zijn?

Standaard geeft de SRU koppeling de eerste 50 resultaten terug. Soms komt het echter voor dat er meer dan 50 resultaten zijn. De resterende resultaten kunnen dan opgevraagd worden door aan te geven dat je de resultaten vanaf record 51 wil ontvangen.

Een voorbeeld: Stel je vraagt de huidige toestanden op van alle wetten. Dat kan met de volgende url:

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.type=wet and overheidbwb.geldigheidsdatum=2015-11-26

De SRU interface geeft bovenin aan dat er 2007 resultaten zijn:

<numberOfRecords>2007</numberOfRecords>

De eerste 50 resultaten worden teruggegeven. Onderin wordt aangegeven dat het eerstvolgende record nummer 51 is:

<nextRecordPosition>51</nextRecordPosition>

Je kunt nu met de parameter startRecord aangeven dat je de volgende resultaten wilt ontvangen:

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.type=wet and overheidbwb.geldigheidsdatum=2015-11-26&startRecord=51

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.