KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Verwijzen naar wet- en regelgeving

Vanuit vele publicaties wordt verwezen naar wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld vanuit jurisprudentie, maar ook vanuit beleidsbesluiten en uitvoerings-content. Om dit op een gestandaardiseerde en persistente manier te doen is er een standaard opgezet. Dit is de Juriconnect standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving. Op de website van het Platform voor informatie-uitwisseling en standaardisatie in het juridische domein is documentatie beschikbaar.

http://wetten.overheid.nl

Het maken van een correcte Juriconnect-verwijzing vergt enige technische kennis. Op http://wetten.overheid.nl wordt u daarom geholpen om een dergelijke verwijzing samen te stellen.

Bij elk regelingonderdeeel (een artikel, een hoofdstuk, etc.) kunt u via het rechter uitklapmenu kiezen om een 'Permanente link' te maken.


Het systeem toont dan de juriconnect-verwijzing.

http://linkeddata.overheid.nl

Indien een verwijzing naar een onderdeel niet voldoende is, omdat u bijvoorbeeld wilt verwijzen naar een specifiek lid binnen een artikel is het mogelijk om de link te verfijnen op http://linkeddata.overheid.nl.

Hiervoor klikt u in het uitklapmenu op 'Verfijn link op Lido'.


Het systeem opent vervolgens de linktool van Lido.

Hier kunt u de link verfijnen.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.