KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

SRU use cases

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van use cases waarvoor de SRU interface gebruikt zou kunnen worden. Bij elk voorbeeld staat ook een voorbeeld request.

 1. Use case 1 - IND
 2. Use case 2 - Belastingdienst
 3. Use case 3 - Beleidsmedewerker VWS
 4. Use case 4 - Monitoring door V&J
 5. Use case 5 - Vervanging OPId2BWBIdService
 6. Use case 6 - Vervanging BWBIdService

Use case 1 - IND

De IND heeft een eigen systeem waarin de beleidsregels worden beheerd. In dit systeem willen zij van ongeveer 40 regelingen uit BWB alle versies hebben, zodat zij snel dingen kunnen opzoeken. Zij hebben van deze 40 regelingen de identifier. Via de SRU willen ze elke dag controleren of er nog nieuwe versies zijn.

Voor de IND zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • bwbid

Een request-url waarbij alle voor de IND relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt.

Aannames:

 • De vorige bevraging was op 1 mei 2015
 • De relevante identifiers zijn BWBR0011823, BWBR0011825 en BWBR0032546

Een request-url waarbij alle voor de belastingdienst relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt.

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2015-05-01 and (dcterms.identifier == BWBR0011823 or dcterms.identifier == BWBR0011825 or dcterms.identifier == BWBR0032546)

Use case 2 - Belastingdienst

De belastingdienst wil alle regelingen die te maken hebben met belastingen inlezen in een eigen system.

Voor de belastingdienst zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • rechtsgebied

Een request-url waarbij alle voor de belastingdienst relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt.

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2016-02-01 and overheidbwb.rechtsgebied == belastingrecht

Use case 3 - Beleidsmedewerker VWS

Een beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt in de gaten welke nieuwe regelingen worden gepubliceerd waarvoor het eigen departement verantwoordelijk is.

Voor VWS zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • eerstverantwoordelijke

Een request-url waarbij alle voor VWS relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt.

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2015-05-01 and overheid.authority == Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Use case 4 - Monitoring door V&J

Het ministerie van Veiligheid en Justitie monitort of alle departmenten zich houden aan de afspraken rondom het maken van wet- en regelgeving. Ze controleren bijvoorbeeld of het aantal regelingen omlaag gaat en of de inwerkingtredingsdatums van de regelingen samenvallen met de vaste verandermomenten. Ze monitoren niet alle regelgeving, alleen de hogere: wetten, AMvB's en ministeriele regelingen.

Voor V&J zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • regelingsoort

Een request-url waarbij alle voor de V&J relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt.

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2015-05-01 and (dcterms.type == wet or dcterms.type == AMvB or dcterms.type == ministeriele-regeling)

Use case 5 - Vervanging OPId2BWBIdService

Het oude BWB bevatte een service waarmee op basis van een op-id (de identifier van een publicatie op officielebekendmakingen.nl) de bwbid's opgevraagd kunnen worden van de regelingen die de consolidatie bevatten van de publicatie.

De SRU interface kan deze oude webservice vervangen.

De volgende request-velden zijn hier van belang

 • bekendmaking
 • geldigheidsdatum

Een request-url is als volgt.

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=overheidbwb.bekendmaking=stb-2015-123 and overheidbwb.geldigheidsdatum=2015-09-01

Use case 6 - Vervanging BWBIdService

Het oude BWB bevatte een service waarmee op basis van het bwb-id, de citeertitel of de datum-laatste-wijziging metadata van regelingen opgevraagd kon worden.

De SRU interface kan deze oude webservice vervangen, het bwb-id, de citeertitel en de datum-laatste-wijziging zijn allen request-velden.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.