KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Regelingen in een repository

Het nieuwe Basiswettenbestand is opgezet als een open data repository. In deze repository staan XML bestanden. Technisch gezien is dit een filesysteem met een transactionele laag er boven op. De inhoud is een gedenormaliseerde weerslag van de voormalige relationele database. Dit betekent dat alle versies van de doorlopende teksten van alle wetten, regelingen en verdragen zijn opgeslagen als afzonderlijke XML-bestanden. Deze versies van een regeling worden 'toestanden' genoemd.

De hierarchische indeling die voor de repository is gekozen, is afgeleid van het FRBR model. Zie het artikel op wikipedia.  

Dit houdt in dat er voor ieder 'Work' (dus voor elke regeling) een map is aangemaakt met daarin voor iedere 'Expression' (een toestand) een submap. Daarbinnen staat per 'Manifestatie' een bestand. Bij de lancering van de nieuwe Wetten.overheid.nl is alleen een XML versie van het bestand beschikbaar.

Naast de doorlopende teksten, worden er metabestanden meegeleverd. Op Work niveau zijn dit:

  • Wettechnische informatie. [BWB ID].WTI, bijvoorbeeld BWBV0001109.WTI.
  • Informatie over de publicaties binnen het work genaamd manifest.xml.

Tenslotte zijn er bij sommige regelingen nog afbeeldingen aanwezig (altijd PNG-formaat). Deze afbeeldingen worden op Manifestation-niveau toegevoegd.

Onderstaande figuur toont een gedeelte van de repository.

Op de documentatie-pagina staan voorbeelden van de bestanden die op de repository aanwezig zijn.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.