KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Nieuwe functionaliteit wetten.nl

Vanaf 17 februari 2016 is er een nieuwe versie van wetten.nl. Deze versie vervangt de oude wetten.nl. Het adres van de website blijft hetzelfde, http://wetten.overheid.nl.

Hieronder staan de belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen aangegeven.

1. Verschillen versies van teksten

De nieuwe site heeft de mogelijkheid tot het tonen van de verschillen tussen de diverse versies (datums) van teksten. Dit geldt zowel voor hele regelingsteksten als onderdelen daarvan.

In de bovenstaande afbeelding zijn de verschillen tussen twee versies van een wet te zien. De rode tekst is de oude tekst en de groene tekst is de nieuwe tekst.

2. Zoeken op Europese richtlijn

Er kan gezocht worden op Europese richtlijnen om informatie te verkrijgen over de implementatie daarvan in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Hierbij is de volgende implementatie-informatie beschikbaar: Nummer en Publicatieblad van de richtlijn, implementatiedatum van de richtlijn, implementatieregeling(en) waarmee de richtlijn wordt geïmplementeerd, welke bestaande regelingen gewijzigd worden ter implementatie van de richtlijn.

3.  Zoeken op gebied en thema’s

Er zijn bij het uitgebreid zoeken mogelijkheden toegevoegd om te kunnen zoeken op regelingen geldend voor een specifiek rechts(praktijk)gebied, overheidsthema, of specifiek voor verdragen geldende thema's.

4. Linked data

Bij (onderdelen van) regelingen worden relaties met andere overheidsinformatie getoond. In het menu rechtsboven het onderdeel wordt het aantal relaties met andere overheidsinformatie getoond.

Na het klikken op de Relaties-link worden deze relaties in Linked Data Overheid (LiDO) getoond.

Vragen over nieuwe versie van wetten.nl kunt u stellen op:  wetten@overheid.nl.

 

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.