KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Een eigen kopie van het basiswettenbestand opbouwen

Alle regelingen uit het basiswettenbestand zijn als open data beschikbaar in XML formaat. Deze kunnen gedownload worden over HTTPS vanaf de repository. Daardoor is het mogelijk om een eigen kopie van het basiswettenbestand op te bouwen. Hieronder staat beschreven hoe u uw eigen kopie kunt opbouwen.

Initiële set

De huidige collectie bestaat uit zo'n 33.000 regelingen met in totaal ongeveer 85.000 toestanden. Daarnaast heeft elke regeling nog een bestand met de wetstechnische-informatie, een manifest-bestand en indien van toepassing een verzameling afbeeldingen. De totale collectie neemt een kleine 100 GB in beslag. Deze initiële set wordt door KOOP verstrekt op een USB-stick. Heeft u interesse in deze set, neem dan contact op met de helpdesk via wetten@overheid.nl.

Updates

Dagelijks wordt het basiswettenbestand bijgewerkt. Bestaande regelingen worden gewijzigd en nieuwe treden in werking. Omdat het ongewenst is bij elke wijziging opnieuw de gehele set te downloaden is er een service beschikbaar waarmee de wijzigingen kunnen worden opgevraagd. Deze service is gebaseerd op SRU. Meer informatie over dit protocol vindt u op de site van de Library of Congress http://www.loc.gov/standards/sru/.

Via deze SRU service kunt u periodiek de gewijzigde bestanden opvragen. Het is ook mogelijk om alleen de gewijzigde regelingen van bijvoorbeeld een bepaald ministerie op te vragen. Zo hoeft u alleen de regelingen op te halen die voor u van belang zijn.

Op de documentatie-pagina vindt u de specificatie van de velden die u kunt gebruiken in het request en de velden die u terugkrijgt in de respons.

De respons bevat onder andere velden met betrekking tot de locatie van de nieuwe/gewijzigde toestand en de bijbehorende manifest- en WTI-bestanden. Deze kunt u eenvoudig via HTTPS downloaden.

U hebt altijd een up-to-date kopie van het wettenbestand ter beschikking door de initiële levering op USB van wet- en regelgeving frequent bij te werken met behulp van de SRU interface.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.