KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Berichten over uw buurt

Berichten over uw buurt ontsluit op een eenvoudige manier de formele berichten van de lokale overheden voor burgers, bedrijven en andere geïnteresseerden. Dit zijn de berichten die u voorheen uitsluitend in het huis-aan-huisblad kon vinden, zoals  overzichten van aangevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in bestemmingsplannen en wijzigingen van andere regelgeving. Deze informatie is nu digitaal en "op maat" beschikbaar. Om de berichten te ontvangen kunt u kiezen uit de volgende drie kanalen:

  • E-mail attenderingsservice en de zoekpagina’s
  • Zoek op de kaart
  • Over uw buurt apps voor mobiele apparaten

E-mail attenderingsservice

Berichten over uw buurt is een e-mail attenderingsservice. Abonnees op deze service ontvangen e-mails waarin verwijzingen/links zijn op genomen naar berichten die zijn gepubliceerd door decentrale overheidsorganisaties.

De links in de e-mails verwijzen naar:
-  Berichten die gepubliceerd zijn op websites van overheidorganisaties die deelnemen aan het product Lokale Bekendmakingen.
- Officiële berichten die zijn gepubliceerd in de Staatscourant,  alsmede het gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling van deelnemende overheden aan het product GVOP.

Voorheen heette deze e-mailservice Bekendmakingen, gebaseerd op het product Lokale Bekendmakingen; door de toevoeging van verwijzingen vanuit het product GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) is de naam van de e-mailservice veranderd naar Berichten over uw buurt.

Alle Berichten over uw buurt kunnen ook benaderd worden via de zoekpagina’s die te benaderen zijn via eenvoudig zoeken of via uitgebreid zoeken.

Zoek op de kaart

Via Zoek op de kaart kan er op basis van locatie (postcode of gemeentenaam) gezocht worden naar Berichten over uw buurt die gepubliceerd zijn over de betreffende locatie. Op een viewer worden symbolen getoond die verwijzen naar de verschillende berichttypen die via Berichten over uw buurt te benaderen zijn.

Over uw buurt app

De Berichten over uw buurt zijn ook te benaderen via de Over uw buurt app.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP
overuwbuurt@koop.overheid.nl
070 7000 526