KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Basiswettenbestand

In Nederland maakt de regering wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. De wet- en regelgeving is bij elkaar gebracht in het Basiswettenbestand en kan kosteloos worden ingezien op de website Wetten.overheid.nl. Deze website wordt vooral gebruikt voor de raadpleging van wet- en regelgeving door juridische professionals, zoals wetgevingsjuristen binnen de overheid, rechtspraak, advocatuur, accountancy en bedrijfsjuristen. 

De teksten op Wetten.overheid.nl zijn geconsolideerd: dat betekent dat alle tussentijdse wijzigingen in de teksten zijn verwerkt.

Op de site zijn verdragen, wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten, ministeriële regelingen, beleidsregels en circulaires, regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO), reglementen van de Staten-Generaal en regelingen BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) te vinden.

De volgende informatie is beschibaar:

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.

Contact

Servicedesk KOOP

wetten@overheid.nl
070 7000 526

Rijksoverheid Informatie

Voor vragen over de inhoud van de publicaties kunt u contact opnemen met Rijksoverheid Informatie via www.rijksoverheid.nl/contact