KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Producten

KOOP richt zich in haar producten op het aanbieden van informatie via het internet. De producten die genoemd worden in het overzicht zijn allen productierijp of als project in een ver gevorderd stadium, waarvan onderdelen al als product gereed zijn. KOOP draagt via een groot aantal innovatieve projecten bij aan het vergroten van de hoeveelheid, de uitwisselbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsinformatie op internet. Dit door het laten ontwikkelen van praktische applicaties en het stimuleren en ondersteunen van circa 1.300 overheidsorganisaties bij het online publiceren van overheidsinformatie.

KOOP is gericht op het inrichten en ondersteunen van de federatieve front office van de Nederlands overheid. Dit doen we door content te organiseren en aan te bieden, door het ontwikkelen van standaarden en voorzieningen en door het ontwikkelen van een aantal front office kanalen. In deze rol organiseert en regisseert KOOP de informatiestroom van overheden naar gebruikers. Op deze wijze worden collecties als de wettenbank, officiële publicaties e.d. gerealiseerd, ontsloten en bekend gemaakt en zijn ook later via het internet terug te vinden. Hiervoor is een speciale internetsite ontwikkeld: www.overheid.nl. Deze site is onder meer bedoeld voor hen die vanuit hun dagelijkse werk wetten willen inzien zoals juristen, ambtenaren en advocaten. Op de site www.overheid.nl is de toegang geregeld tot verschillende databases, waarin de wetten, regelingen en besluiten terug zijn te vinden. Ook zijn hier de dagelijks gepubliceerde officiële bekendmakingen te vinden uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad, evenals alle eerder gepubliceerde wetten, regelingen en besluiten.

Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten sinds 1 januari 2011 aangesloten zijn op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR), waarin de regelgeving in geconsolideerde vorm beschikbaar is. In het onderdeel 'Regelingen van gemeenten, provincies en waterschappen' op www.overheid.nl zijn de Algemeen verbindende voorschriften van decentrale overheden te raadplegen. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Zo is in 2012 onder andere de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties ontwikkeld. Dit is een voorziening waarmee lagere overheden hun regelgeving rechtsgeldig via internet bekend kunnen maken.

Deze en andere producten dragen bij aan de toegankelijkheid en de transparantie van de overheid.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.