KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Privacy statement

Persoonlijke gegevens 

KOOP hecht als onderdeel van UBR van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kunt u anoniem raadplegen.

Verzamelen van gegevens 

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via de website of door middel van digitale nieuwsbrieven, bestelformulieren, antwoordkaarten en/of gesprekken met medewerkers van KOOP.

In dit overzicht staat wanneer wij uw gegevens nodig hebben:

  • Indien u via deze website informatiemateriaal bestelt, vragen wij naar uw naam en adres. Na het verwerken van uw bestelling worden die gegevens vernietigd.
  • Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de toezending van de nieuwsbrief en voor de toezending van informatie over relevante onderwerpen, producten en diensten van e-Overheid voor Burgers. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens direct van onze verzendlijst verwijderd.
  • Indien u een nieuwsbrief ontvangt kan het klikgedrag worden geregistreerd om de nieuwsbrieven inhoudelijk te kunnen verbeteren en de effectiviteit van de nieuwsbrief te kunnen vergroten.
  • Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van de website.
  • Voor het technisch functioneren van de zoekfunctie is het noodzakelijk dat er een cookie op uw computer geplaatst wordt. Deze bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

Verwijzingen naar andere websites 

Deze website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites - niet behorende tot KOOP. KOOP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die op die betreffende sites worden gevraagd. Documenten van derden die op deze website worden aangeboden blijven qua inhoud voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

Doel en verwerking van (persoons)gegevens 

Met het registreren van gegevens van bezoekers van de website(s) beoogt KOOP de effectiviteit van haar website(s) te verbeteren. Gegevens met betrekking tot datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website(s) verwerkt KOOP voor het vastleggen van voorkeuren van alle betrokkenen. Deze gegevens worden niet na de sessie verwijderd.

Voor het gebruik van deze adressen geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die de bezoeker zelf achtergelaten heeft en dat adressen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten. Bovendien wordt de adressenlijst slechts gebruikt door KOOP en/of andere onderdelen van de (rijks)overheid.

Wijzigingen Privacy Statement 

KOOP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.