KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Over KOOP

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is een onderdeel van UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij KOOP worden producten ontwikkeld en beheerd voor alle niveaus binnen de overheid, zowel voor de rijksoverheid als voor provincies, waterschappen en gemeenten. Op 1 januari 2012 is KOOP overgegaan van stichting ICTU naar UBR, dat toen nog "De Werkmaatschappij" heette.

KOOP is ontstaan vanuit de opdracht om de papieren Staatscourant, Staatsblad en Tractatenblad om te zetten in digitale versies en de publicaties enkel nog via het internet bekend te maken. Deze bladen zijn sindsdien via www.overheid.nl in te zien. Daarnaast zijn er ook veel producten ontwikkeld voor decentrale overheden om hun regelgeving (CVDR), bekendmakingen en vergunningen online te publiceren. Door het gebruik van landelijke standaards gebeurt dit op een uniforme en kostenbesparende manier. De data die zo op internet wordt gepubliceerd is goed toegankelijk en herbruikbaar voor andere toepassingen (open data).

Doel

KOOP wil zich blijven ontwikkelen tot dé regisseur op het gebied van publicatiediensten van de overheid en wil daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wet- en regelgevingsketen. Dit doet KOOP door het structureel opbouwen en delen van kennis, waarmee nieuwe innovaties kunnen worden ondersteund. Deze innovaties dragen bij aan een transparante en dienstverlenende overheid.

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.