KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Open data

Op deze pagina vindt u de opendatabestanden die KOOP, het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, beschikbaar heeft voor hergebruik.

KOOP beheert namens verschillende overheden collecties van overheidsinformatie. Het betreft veelal informatie die overheden conform een wettelijke verplichting publiceren, zoals wet- en regelgeving en bekendmakingen. Veel van deze collecties is op dit moment of binnenkort als open data beschikbaar.

Data.overheid.nl

KOOP is daarnaast ook de beheerder van het landelijke opendataregister, data.overheid.nl. In dit register worden verwijzingen naar alle beschikbare open data van Nederlandse overheden vindbaar gemaakt. Meer over open data leest u op data.overheid.nl.

Missie van KOOP met betrekking tot open data

KOOP levert al jaren een bijdrage aan het eenvoudig publiceren van de officiële informatie van Nederlandse overheden. Op www.overheid.nl zijn vrijwel alle collecties met publieke informatie te vinden die KOOP namens 1600 overheden publiceert. KOOP is daarmee inmiddels één van de grootste dataleveranciers van de Nederlandse overheid. KOOP helpt overheden om data uit de eigen organisatie te publiceren en toegankelijk te maken voor de eigen organisatie, samenwerkingspartners en waar mogelijk voor publiek gebruik. Open data wordt kostenloos en vrij toegankelijk beschikbaarbaar gesteld voor een (her)gebruiker. 

De open data bestanden van KOOP

BasisWettenBestand

In de zomer van 2015 zal er een upgrade van het BasisWettenBestand beschikbaar komen als een dataset. Nu is de collectie raadpleegbaar via de website in het onderstaande tabel. Via deze link kunt u alle wetten als open data opvragen. 

NaamCollectieInformatieDataset
BasisWettenBestandWetten.nlMeer InformatieDataset

U vindt hier meer informatie over de nieuwe levering van de wetten na de zomer 2015.

Officiële bekendmakingen

In 2015 zal naar verwachting een overkoepelende dataset van officiële bekendmakingen gepubliceerd worden op data.overheid.nl. Op dit moment zijn de bekendmakingen via de website te raadplegen en via de app. De bekendmakingen in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alsmede het gemeenteblad, provincieblad en waterschapsblad van deelnemende overheden zijn te vinden in deze collectie.

NaamCollectieInformatiedataset
Officiële bekendmakingenBekendmakingenMeer informatieDataset
Lokale bekendmakingen

Besluiten (bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning) van gemeenten, provincies en waterschappen die worden gepubliceerd in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant.

NaamCollectieMeer informatieDataset
Lokale bekendmakingenBekendmakingenMeer informatieDataset
Lokale regelingen

Via deze collectie kunt u alle actuele en historische teksten van regelingen die van gemeenten, provincies en waterschappen en voor Bonaire, Saba en de voormalige Nederlandse Antillen vinden. De bron van deze collectie is de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

NaamCollectie Meer informatiedataset
Lokale regelingenRegelingenMeer informatieDataset
Lokale vergunningen

via de dataset Lokale vergunningen kunt u vergunningen vinden die zijn verleend door een gemeente, provincie of waterschap of zijn aangevraagd door een burger. Het gaat om actuele en historische vergunningen die zijn verleend of aangevraagd. Op basis van de gebruikte parameters worden 10 resultaten gegeven.

NaamCollectie Meer informatiedataset
Lokale vergunningenVergunningenMeer informatieDataset
Tuchtrecht

In kwartaal drie van 2015 zal de collectie Tuchtrecht beschikbaar komen als een dataset. Nu is de collectie raadpleegbaar via de website.

NaamCollectieMeer informatiedataset
TuchtrechtTuchtrechtMeer informatieDataset
Linked data

De collectie Linked data is op dit moment in opbouw. De collectie omvat een grote verzameling links, die zijn gelegd tussen de data van de bovenstaande datasets en andere overheidsdata. Met behulp van de Linked data kan bijvoorbeeld de samenhang van specifieke wetgeving met publicaties, beleid en rechtspraak worden opgevraagd.

De Linked data informatie komt waarschijnlijk beschikbaar als downloadbare bestand (rdf) of SPARQL-endpoint. Hierbij komt ook een model van de gehele Nederlandse wetgeving uit wetten.nl in RDF formaat beschikbaar. Op dit moment is de Linked data alleen via de website beschikbaar. Op verzoek is toegang tot webservice (testomgeving) te verkrijgen. RDF is een standaard voor het beschrijven van bronnen op het internet.  

NaamCollectieMeer informatiedataset
Linked dataLinked dataMeer informatieDataset
Waardelijsten

Op de site standaarden.overheid.nl biedt KOOP gestandaardiseerde waardelijsten aan voor het metadateren van overheidsinformatie.De waarden in een waardelijst kunnen representaties zijn van tastbare, objectief vast te stellen 'entiteiten' uit de werkelijkheid, bijvoorbeeld gemeentenamen. De waarden in een waardelijst kunnen representaties zijn van tastbare, objectief vast te stellen 'entiteiten' uit de werkelijkheid, bijvoorbeeld gemeentenamen. 

NaamCollectieMeer informatiedataset
OWMS en waardelijstenStandaarden Meer informatieIndividuele waardelijsten vanaf de site te downloaden
Toepassingen Koop

Koop heeft het afgelopen jaar enkele apps ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De apps zijn downloadbaar voor IOS en android. 

Naam AppMeer informatie Gebruikte Open DATAIOSAndroid
WettenpocketMeer informatieIOS*Android
Officiële bekendmakingenMeer informatieBekendmakingenIOSAndroid
WettenNL appMeer informatieWetten.nlIOSNiet beschikbaar

*Alleen beschikbaar op iPad.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over open data? Of een verzoek om specifieke data beschikbaar te maken? Ga naar data.overheid.nl en doorzoek het register of doe een dataverzoek.

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.