KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

Juristen bewegen naar digitaal publiceren met UBR|KOOP

23 november 2016

Jurist in beweging, dat was het thema van de VNG Juridische 2-daagse. Thema’s als de digitalisering van de dienstverlening, ruimte voor burgerinitiatieven en aandacht voor privacy werden besproken in het congrescentrum Papendal, de locatie waar ook de Nederlandse topsporters trainen.

Workshop

Digitaal publiceren is niet alleen topsport, maar ook teamsport. Daarom gaf UBR|KOOP een workshop om de congresdeelnemers te helpen hun werkproces rondom CVDR/GVOP (DROP) te verbeteren. Met deze systemen moeten decentrale overheden hun regelgeving digitaal bekendmaken en consolideren, waardoor deze makkelijker te vinden is door burgers en bedrijven.

In de sport kan er maar altijd één de beste zijn, daarom was er ook een competitief element aan de workshop toegevoegd. Aan de hand van de tips en best practise voorbeelden van Albert van Ruitenburg en Mathijs Kleijnen van UBR|KOOP verbeterden de deelnemers hun bekendmakingsprocessen. De winnaar met de beste verbetering ging helaas niet naar huis met goud, maar wel met chocolade.

De deelnemers waren erg positief over de workshop. Zelf aan de slag gaan met de processen uit de eigen organisatie en het uitwisselen van ervaring met collega’s van anderen gemeenten waren een goede afwisseling op de presentaties eerder op de dag. Ook vanuit UBR|KOOP wordt dit als belangrijk gezien, Mathijs Kleijnen licht toe: “Als UBR|KOOP leveren we niet alleen software, maar focussen we ook op samenwerking in de keten. Dit doen we onder andere door workshops te organiseren waarin men best practices met elkaar deelt. Zo helpen we gemeenten om hun publicaties zo goed mogelijk digitaal te ontsluiten.”

Stand

Naast de trainingen die de congresdeelnemers kregen tijdens workshops was er ook tijd voor een cooling-down op de informatiemarkt. UBR|KOOP was hier aanwezig met een eigen stand. Gemeente-ambtenaren konden hier terecht voor meer informatie over de producten van UBR|KOOP of konden vragen stellen over producten die zij al gebruiken.

Om wederom een competitief element toe te voegen kon men bij de stand ook een prijsvraag invullen. Johan Cruijff zei ooit: “simpel is toch het moeilijkst”, dit ging volgens vele standbezoekers ook op voor de prijsvraag. Zij moesten antwoord geven op de vraag hoeveel e-mailabonnees er zijn op de attenderingsservice, een vraag die voor velen toch lastig in te schatten bleek. Gemeente Veldhoven zat uiteindelijk het dichtste in de buurt bij het goede antwoord (120.643) en ging met de prijs naar huis.

Burgers beter bereiken

Om decentrale overheden nieuwe technieken te leren om hun inwoners bekend te maken met hun wet- en regelgeving heeft UBR|KOOP een toolkit ‘Over uw Buurt’ ontwikkeld. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen hiermee scoren bij burgers omdat zij hen hiermee op de hoogte kunnen houden via de e-mail, of via een app op smartphone of tablet.

 

Nieuwe website

Vanaf donderdag 21 december 2017 is onze nieuwe website te bereiken via https://www.koopoverheid.nl. Tot 1 mei 2018 is deze huidige website ook nog te bereiken. De informatie op deze website wordt per 1 januari 2018 niet meer bijgewerkt.